Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Niste konektovani. Konektujte se i registrujte se

3.klasa PPŠ

Ići dole  Poruka [Strana 1 od 1]

13.klasa  PPŠ Empty 3.klasa PPŠ Uto Dec 30, 2014 3:03 am

ZuluDelta

ZuluDelta
3. KLASA PPŠ


NAREDBA Broj 124  SVL br. 8 str. 226 od 29.03.1958.
KOMANDANTA RATNOG  VAZDUHOPLOVSTVA OD 20 09.1957 GOD.
Na osnovu člana 11, 38 i 39 Zakona o Jugosloven-skoj narodnoj armiji i tačke 2-a Naredbe državnog sekretara, za poslove narodne odbrane broj 388 od 2 novembra 1955 godine
proizvode   se
svršeni pitomci III klase Pilotske Podoficirske Škole
U čin aktivnog vodnika avijacije desetari:


1.ANTlĆ Božidara VELIBOR, rođen 7 januara 1939 godine, Bagrdan, Belički.
2.DRAMlČANIN Milete MILIVOJE, rođen 27 sep¬tembra 1936 godine, Mehana, Kosanički.
3.FORJAN Dragutina GABRIJEL, rođen 25 januara 1939' godine, Cerje, Krapinski.
4.LAZAREVIĆ Brainislava ŽIVOTIJE, rođen 25 ja¬nuara 1937 godine. Bagrdan, Belički.
5.MILOVANOVIĆ Vladeta MILIVOJE, rođen 27 marta 1937 godine u Beogradu.
6.MATIĆ Milovana VASO, rođen 15 jula 1935 godi¬ne, Novi Sad.
7.MIHAJLOVIĆ Sime VOJISLAV, rođen 22 januara 1937 godine, Priboj, Leskovac.
8.NARAT Stanka FRANC, rođen 21 jula 1936 godi¬ne, Maribor.
9.NIBRANT Alojza ALOJZ rođen 22 jula 1933 go¬dine, Banja Luka.
10.NARANČIĆ Jovana MILAN, rođen 28 oktobra 1937 godine, Kocičevo Bačka Topola.
11.PAVLI Ćirila ĆIRIL, rođen 27 marta 1938 godine, Ljubljana.
12.RAJKOVIĆ Branka SLOBODAN, rođen 7 februara 1935 godine, Beograd.
13.SANTINI Josipa ANTON, rođen 7 jula 1897 godi¬ne, Brod Moravice, Delnice.
14.ULČAR Mirka BOŽO, rođen 30 avgusta 1938 go¬dine, Jesenice, Radovlica.
15.VEJNOVIĆ Tode JOVAN, rođen 15 jula 1935 go¬dine, Mokro Polje, Knin.
16.ŠIJAKOV Mialče RISTO, rođen 10 februara 1937 godine, Stip.
17.ŠAJN Jožefa VIKTOR, rođen 21 januara 1939 go¬dine, Rijeka.
18.ŽIVKOVIC Tihomira. BOŽIDAR, rođen 31 marta 1937 godine, Vojska, Belički.
19.DEMIROVIĆ Mušana ASIM, rođen 11 oktobra 1839 godine, Sarajevo.
20.JAKOBOVIĆ Đure DRAGO, rođen 28 aprila 1939 godine, Osijek.
21.KOGOJ Antona EUGEN, rođen 11 decembra 1936 godine, Sempais, Nova Gorica.
22.KOROŠEC Štetama STEFAN, rođen 2 marta 1938 godine, Trbovlje.
23.LJUBISAVLJEVIĆ Radojka VELIMIR, rođen 28 aprila 1938 godine, Osijek.
24.MANDIĆ Luke MILE, rođen 6 oktobra 1934 godi¬ne, Hardomilje, Mostar.
25.MILEKIĆ Mirka MILORAD, rođen 5 avgusta 1936 godine, Radoč, Gospić.
26.MUZLOVIĆ Anastasija BORIS, rođen 19 aprila 193S godine, Libol, Celje.
27.NACIĆ Zarija  ALEKSANDAR,   rođen 7 januara 1934 godine, Novo Sete, Vlasotinci.
28.TOMAŽlČ Jure VILIBALD, rođen 29 septembra 1935 godine, Anton na Pohoriju, Maribor.
29.CADEŽ Ludviga RUDO'LF. rođen 1 aprila 1939 go¬dine, Podlonk, Kranj,.
30.ĆORIĆ Nomada DUŠAN, rođen 10' decembra 1938 godine, Grmi Lug, Bos. Grahovo.
31.ĐANIĆ Stjepana ANTON, rođen 12 juna 1936 go¬dine, Đakovačka Satnica, Đakovo.
32.ZORANOVIĆ Bogoljuba JEFTO, rođen 24 juna 1937 godine, Slavonski Kobaš,
33.BEGOVIĆ Nikole MARKO, rođen 28 aprila 1935 godine, Đuranci, Vinkovci.
34.BESEDNJAK Franca DRAGO, rođen 23 januara 193.6 godine, Renče, Nova Gorica.
35.CIRKVENEC Ivana ALOJZ, rođen 16 juna 1938 god'ne, Novi Grad, Koprivnica.
36.ĐOKIC Rađivoja BRATIŠ LAV. rođen 10 novem¬bra 1934 godine!, Svetezarevo..
37.FILIPOVIĆ Dimitrija VOJISLAV, rođen 27 no¬vembra 1937 godine. Matjariica, Negotin.
38.GRŠIĆ Tanasijia MIRKO, rođen 8 maja 1936 go¬dine, Medak, Gospić.
39.HAUPTMAN Viktora VIKTOR, rođen 26 januara 1933 godine, Trbovlje.
40.HRIBERŠEK Franca FRANC, rođen 18 juna 1935 godine, Breze, Maribor.
41.KARlĆ Muhameda IVAN, rođen 25 decembra 1936 godine, Kalinovica, Zagreb.
42.KNEŽEVIĆ Milana BOGDAN, rođen 1.3' aprila 1036 godine, Veliki Cve.tnici, Bihać.
43.KUZMIĆ Eugena EUGEN, rođen 15 juna 1936 go¬dine, Konjišče, Ljutomer.
44.MILUTINOVIĆ Milutina SREDOJE, rođen 25 jula 1935 godine, Buar, Titovo Uzice.
45.NAGULOV Gruje RAJ KO. rođen 17 januara 1936 godine, Štapar, Sombor.
46.RAJHL Andrije STJEPAN, rođen 19 avgusta 1936 godine, Osijek.
47.ŠINK Štovana DRAGOLJUB, rođen 10 maja 1937 godine, Gornji Podgraci, Banja Luka.
48.VASILJEVIĆ Spasoja ŽIVADIN, rođen 13 juna 1937 godine, Glavinci, Svetoizarevo.
49.GALOV Luke FRANC, rođen 9 marta 1938 godine, Badžula, Makarska.
50.BOŽIĆ Stevana SERGIJE, rođen 12 decembra 1935 godine, Žulibua, Šatorou, Francuska.
51.ČURIĆ Stefana ŠTEFAN, rođen 21 septembra 1935 godine, Žulibua, Šatorou, Francuska.
52.RISTAMANOV Ristov METODI, rođen 6 decem¬bra 1'93'7 godine, Strumica.
53.NIŽlĆ Joze MILE, rođen 20 maja' 1939 godine, Li¬sice, Mostar.
54.RADONIĆ Luke MATE, rođen 4 decembra 1933 godine, Prinaistočna. Ploče.
55.TASIĆ Mihajla DORDE, rođen 17 juna 1936 godi¬ne, Obličkai Sena, Vranje.


Komandant RV generalpukovnik avijacije,  Zđenko Ulepič, s. r.

Nazad na vrh  Poruka [Strana 1 od 1]

Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu