Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Niste konektovani. Konektujte se i registrujte se

Monografija VŠC Kraljevo

Ići dole  Poruka [Strana 1 od 1]

1Monografija VŠC Kraljevo Empty Monografija VŠC Kraljevo Sub Jan 21, 2017 9:30 pm

cyber fulkrum

cyber fulkrum
Admin

U toku 2017 godine iz štampe treba da izađe Monografija „VAZDUHOPLOVNI ŠKOLSKI CENTAR KRALJEVO“ koju je napisao Fabijanec Franjo,puk. u penziji sa saradnicima Pavle Kljajić, ppuk. u penziji, Branko Radojčić i ZIK u penziji Đokica Đorđević, ZIK u penziji.

Monografija VŠC Kraljevo 00d58e176943675626f56d2b9a26b60093b04631
Monografija VŠC Kraljevo 00d58e1858b0d0172a1e50584f74a4cc2e5ca5f8

Fabijanec Franjo

U UVODNIM NAPOMENAMA autor kaže

U pokušaju da se dobije odgovor na pitanje „Školovanje kadra veze u Ratnom vazduhoplovstvu“ (RV) ne može, a da se ne krene od perioda njegovog stvaranja. Monografijom su obuhvaćeni periodi obučavanja kadra veze od dana prvih opremanja Srpske avijatike vazduhoplovima (prvim balonima i avionima),pre i u toku Prvog svetskog rata. Od samog njegovog početka velika pažnja poklanjana je ne samo razvoju i funkcionisanju, stalnih, pouzdanih i zaštićenih veza „zemlja – vazduh“ i „vazduh – vazduh“, već i obučavanju kadra za opsluživanje i rukovanje sredstvima veze. Sadržajem ove monografije obuhvaćen je period i između dva svetska rata, kroz opremenje i razvoj komandi i jedinica RV a ujedno i jedinica veze u njihovim sastavima.
Isto tako biće opisani razvoj vojnih škola, uključujući i škole za obuku kadra veze u RV u toku i posle Narodno oslobodilačkog rata (NOR‐a) sagledane kroz nekoliko činjenica i to:

 Pri Upravi Vazduhoplovnih škola Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije (NOVJ) organizovanoj kod Barija 20.januara 1944.godine, ljudstvo je obučavano i u rukovanju sredstvima veze.

 Oktobra 1944.godine, u novo formiranom vodu za vezu pri 1. eskadrili Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije (NOVJ), u sklopu RAF‐a baziranog na aerodromu u Bariju, zahtevalo je na neki način i obuku ljudstva u sastavu tog voda. Vod za vezuprebačen je kasnije za Zemun i predstavljao je okosnicu prilikom formiranja prvo čete, bataljona a zatim 24. avgusta 1948.godine i 322.puka veze, koji je rasformiran 1964.godine i formirana su dva baljona veze (321. i 322.bv).

 Vazduhoplovna podoficirska škola (VPŠ) formirana je 3. februara 1945.godine, u Novom Sadu za potrebe raznovrsnih specijalnosti (avio mehaničari, radio – telegrafisti, avio radio – mehaničari, radio ‐ mehaničari i dr.) kao i za teorijsku nastavu za pilote. Iz VPŠ se kasnije razvijaju dvije vazduhoplovne škole specijalista i to. Prva koja ostaje na aerodromu Rajlovac od 1946.godine i Druga koja se formira na aerodromu Kraljevo 14.februara 1947.godine.
 
 Prva pilotska škola obrazovana je u Zemuniku 14. marta 1945.godine, za pilotsku obuku boraca omladinaca iz vojske Jugoslavije. U njen sastav 12.septembra 1945.godine , ulazi novoformirano Vazduhoplovno vojno učilište. Izgradnja i razvoj škola u RV i PVO u posleratnom periodu je bio u osnovnim, idejnim, naučnim i funkcionalnim okvirima neprekidan i u stalnom usponu. Isto se odnosilo i na razvoj škola veze u VŠC počev od podoficirskih do oficirskih škola i škola za usavršavanje oficira veze do jula 1973.godine, predstavljao je vrlo izgrađeno i raznovrsno bogatstvo empirijskih činjenica i generalizaciju događanja. Težnja autora jeste da u prvom redu bogatom arhivskom građom osvetli što celovitije i kritički sagleda razvoj vojnog školstva u RV i PVO sa težištem na Vazduhoplovni Školski Centar (VŠC) u Kraljevu i njegovu istorijsko hronološku dimenziju.
Izvori podataka su raznovrsni i na više lokacija počev od Arhiva OS SFRJ, Monografije Vojnog školstvo JNA, autora prof. dr. Đorđa Stanića, VINC 1986.gdine,Muzeja JNA i Vazduhoplovstva, Službenih listova, Vojne enciklopedije br.10, str. 460 – 476, Biltena, Časopisa, redovnih dnevnih novina i na kraju priloga sećanja i fotografija svršenih pitomaca pojedinih klasa.

U celoj monografiji neprekidno je prisutna velika težnja objektivnosti i značaju da se prikupljene činjenice otrgnu od zaborava uz opasku „Šta nije napisano, nije se ni dogodilo“ napisao je naš nobelovac Ivo Andrić. Pored naučnoistorijske, monografija ima i vrlo značajnu obrazovnu funkciju. Ona može korisno poslužiti, kako u vaspitanju i obrazovanju novih mladih generacija u školama RV i PVO današnje nam otadžbine Srbije, tako i uspešno iskustvo koje se može stvaralački primeniti i fleksibilno koristiti u budućem razvoju vojnih škola i istraživanjima. Na kraju treba istaći da, iako je uložen ogroman trud i napor da se sačini što potpunija monografija Vazduhoplovnog školskog centra, ona ima i manjakavosti na koje će čitaoci –
naročito oni koji su bili neposredni učesnici u formiranju, izgradjni i razvoju centra, moći kritički da ukažu i daju svoja konkretna mišlenja, kako bi se to otklonilo ili bar ublažilo u nekim budućim vremenima..

Dali knjiga ima manjkavosti ? Imai neka ih ima, ali će sigurno poslužiti kao svedočenje o Vazduhoplovnom školskom centru i vremenu u kome je postojao. S obzirom na obuhvaćen vremenski period i brojnost raznih izvora podataka, moguće su u knjizi određene greške.Zato molim za razumevanje, uz napomenu, dani jedna pogreška nije namerna. Može biti samo slučajna.

Autor

S A D R Ž A J

UVODNE NAPOMENE .......................................................................................................

Prvo poglavlje

OBUČAVANJE KADRA VEZE OD FORMIRANJA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA (RV)
DO ZAVRŠETKA DRUGOG SVETSKOG RATA
- Obučavanje kadra veze pre i u toku Prvog svetskog rata .........................................
- Opremanje i školovanje kadra veze između dva svetska rata ..................................
- Opremanje i školovanje kadra veze u toku Drugog svetskog rata ......................…...
FORMIRANJE DRUGE VAZDUHOPLOVNE ŠKOLE SPECIJALISTA U KRALJEVU
( PRETEĆA VAZDUHPLOVNOG ŠKOLSKOG CENTRA‐VŠC)
- Principi izgradnje i razvoja vojnog školstva ………………………………………………………….
 Marksističke zavisnosti školskog sistema I promene u njemu ………………..
 Stabilnosti i prilagodljivosti …………………………………………………………………..
 Povezanosti rada vojnih škola sa praksom …………………………………………….
 Jedinstvenosti, višestepenosti i prohodnosti vojnoškolskog sistema ………
 Suverenost ciljeva školovanja u vojnom školstvu …………………………………...
 Efikasnosti i racionalnosti ……………………………………………………………………..
- Formiranje Vazduhoplovne podoficirske škole .........................................................
- Formiranje Druge vazduhoplovne škole specijalista u Kraljevu ..............................
 Prijem budućih klasa pitomaca ..................................................................
 Popuna mladim nastavnicima ....................................................................
 Takmičenje‐stalni metod rada ..................................................................
 Razvojni put škole .......................................................................................
- Formiranje Vazduhoplovno Školskog Centra ( VŠC ) u Kraljevu ...............................
 Nastavnici veze i tehničke službe u VŠC ……………………………………………….....
 Komandanti‐Načelnici škole, odnosno centra ............................................
. Viktor Benedik, major ……………………………………………………………..
. Milutin Vučelić, pukovnik ………………………………………………………..
. Nikola Otović, pukovnik …………………………………………………………..
. Jovo Uskoković, potpukovnik …………………………………………………..
 Značajnije dužnosti i funkcije svršenih pitomaca podoficitske škole veze …

Drugo poglavlje

ANALIZA ARHIVSKIH DOKUMENATA PITOMACA PODOFICIRSKE ŠKOLE
od I – XXV klase
- CD‐VŠC Kraljevo‐Pojedinaćna analiza Spiskova pitomaaca od I – IX klase …………….
- Naredbe o prpizvođenju pitomaca u čin vodnika od X – XXV klase …………….............
- Pregled brojnosti pitomačkih klasa od I – XXV klase ................................................
- Pregled proizvedenih pitomaca u čin vodnika po klasama i specijalnostima …………
- Konkurs za prijem pitomaca u vojne podoficirske školeza 1952. i 1970.godinu ……

Treče poglavlje
ŠKOLOVANJE OFICIRSKOG KADRA U VAZDUHOPLOVNOM ŠKOLSKOM CENTRU
- Školovanje pitomaca tehničke i grane veze tehničke službe u RV I PVO ………………
 Školovanje pitomaca V klase VTA ………………………………………………………….
 Školovanje pitomaca VI klase VTA …………………………………………………………
 Školovanje pitomaca VII klase VTA ………………………………………………………..
- Školovanje oficira veze u RV I PVO ……………………………………………………………………..
 Školovanje pitomaca XVIII klase VVA (prva klasa veze) …………………………..
 Školovanje pitomaca XIX I XX klase VVA (druga klasa veze) ……………………
 Školovanje pitomci XXI klase VVA (treča klasa veze) ……………………………….
 Sredstva veze koja su pitomci smera veze izučavali ...................................
- Škola za usavršavanje oficira veze .........................................................................
- Školovanje oficira meteorloga‐sinoptičara u RV i PVO ………………………………………
 Školovanje pitomaca I klase meteorologa ‐vojni stipendisti …………………..
 Školovanje pitomaca XIX klasa VVA (druga klasa meteorologa) …………….
- Školovanje oficira VOJIN – OZN u RV I PVO ………………………………………………………..
 Školovanje oficira za navođenje‐OZN (prva klasa) ………………………………..
 Školovanje pitomaca XV klase VVA (druga klasa OZN) .............................
 Školovanje pitomaca XVII klase VVA (treča klasa OZN) ...........................
- Školovanje srpskog oficira pre Prvog svetskog rata ..............................................
 Radomir Putnik, vojvoda ………………………………………………………………………
 Živojin Mišić,vojvoda ……………………………………………………………………………
 Stepa Stepanović, vojvoda ……………………………………………………………………
 Petar Bojović, vojvoda ………………………………………………………………………….
 Pavle Jurišić‐Šturm general ………………………………………………………………….

Četvrto poglavlje

MATERIJALNI USLOVI FUNKCIONISANJA VAZDUHOPLOVNOG ŠKOLSKOG CENTRA
- Zatečeno stanje prilikom formiranja Druge Vazd. škole specijalista ....................
- Stvaranje materijalne baze obuke …………………………………………………………………….
- Izgradnja poligona veze ........................................................................................
- Izgradnja sportskog poligona i fiskulturne sale …………………………………………………
- Funkcionisanje vojne ekonomije ...........................................................................

Peto poglavlje

- Saradnja sa civilnim strukturama u gradu , okolini i šire ......................................
- Razvoj Kraljeva i okoline kroz prizmu promene imena .........................................
 Kraljevo grad u kome je bila škola …………………………………………………………
 Žrtve streljanja u Kraljevu oktobra 1941.godine …………………………………….
 Školstva, kultura i sport u Kraljevu …………………………………………………………
- Okolina i Manastir Ž I č a …………………………………………………………………………………..
- Mašinski i građevinski fakultet Univerzitata u Kragujevcu …………………………………
- Nova fabrika aviona “ AERO‐EAST‐EUROPE” ili “Srpska industrija lakih aviona‐
Sila” ………………………………………………………………………………………………………………….

Šesto poglavlje

BIBLIOGRAFIJA IZ ŽIVOTA I RADA PRIPADNIKA VŠC KRALJEVO
- Članci potpukovnika u penziji Ljubomira Krstića u Krilima armije i Glasniku
RV i PVO …………………………………………………………………………………………………………….
- Prića jednog partizana, o Zdenku Duplančiću, Istorijski zabavnik
autor Dnevnik.rs ………………………………………………………………………………………………..
- Jubilej vazduhoplovaca VIII klase VTPŠ Rajlovac i VPŠV Kraljevo ...........................
- Čovek plave planete, priča o ZIK Vlastimiru Lazareviću,
Politika od 12.03.2000.godine ……………………………………………………………………………
- Iz života i rada XXIV klase .......................................................................................
 Polaganje Svečane obaveze i potpisivanje pitomaca ……………………………….
 Hrabrost Živojina Petrovića, KIK u spasavanju supersoničnog aviona MIG‐a,
Ilustrovana politika broj 1467 od 16.10.1986.godine ……………………………….
 Borbena gotovost jedinice kojom je komandovao Petar Dubaić, potpukovnik,
Vojska od 16.12.1999.godine …………………………………………………………………….
- Iz života i rada XXV klase ..........................................................................................
 Omiljen među drugovima, Branko Radojčić, Krila Armije 1972.godine ……….
 VŠC za izgradnju Spomen‐groblja, objevljeno u Večernjim novostima ……….
 Proslava dana VŠC (1971.), Krila Armije, 1971.godine ……………………………….
 Pračenje telesne težine pitomaca XXV klase, Krila Armije 1972.godine ………

Sedmo poglavlje

LIK I DELA OSMANA‐BORE DOGDIBEGOVIĆA
( Faksimil njegovih dokumenata)
- Osnovni biografski podaci .........................................................................................
- Životni put od stupanja u partizanske borbene redove, odlazak na školovanje
u Rusiju i povratak nazad ………………………………………………………………………………………
- Učešće u izradi dviju neobjavljenih Monografija, (njegovih ruku delo) :
 Monografija školovanja Jugoslovena pripadnika RV i PVO u Mklovasu
1944.‐1948.godine ……………………………………………………………………………………
 Monografija 1947. – 2002., pedeset pet godina VŠC sa prilozima ……………..
- Međusobna druženja i posete istorijskim spomenicima …………………………………………

Osmo poglavlje

BIOGRAFSKI PODACI I SEČANJA SVRŠENIH PITOMACA
- Živih:
 Stefanović Branko ,potpukovnik u penziji …………………………………………………
 Duplančić Zdenko, pukovnik u penziji ……………………………………………………….
 Nenić Vladimir, pukovnik u penziji ..............................................................
 Popović Milorad, pukovnik u penziji .............................................................
 Matović Milomir, ZIK u penziji ......................................................................
 Bogojević Svetozar, dipl. el. ing. u penziji ....................................................
 Vrtarić Josip, ZIK u penziji ………………………………………………………………………..
 Elezović Dušan, ZIK u penziji .......................................................................
 Vučković Dragoljub, ZIK u penziji .................................................................
 Stanojlović Radivoje, potpukovnik u penziji .................................................
 Pavlović Čedomir, potpukovnik u penziji ………………………………………………….
 Jevtović Miodrag, ZIK u penziji …………………………………………………….............
- Biografije In Memoriam:
 Vlastimir Lazarević, ......................................................................................
 Vladimir Vujović, .........................................................................................
- Posthuno:
 Bokić Anđelko ...............................................................................................
 Bakić Milorad‐Mišo …………………………………………………………………………………
 Tomović Danilo .............................................................................................
 Malivuković Dušan ........................................................................................
 Čorak Milan ...................................................................................................
 Vokić Andrija .................................................................................................
 Kljajić Miroljub ............................................................................................
 Petrović Živojin ..............................................................................................
 Dubaić Petar .................................................................................................
 Radišić Milorad .............................................................................................
Deveto poglavlje
NAPISANE MONOGRAFIJE KLASA
( izvodi )
- Monografija I klase Vazd. Vojnih specijalista ............................................................
- Monografija VI klase PŠV KoV ...................................................................................
 Tekst Svečane obaveze ………………………………………………………………………………
 Biografski portreti starešina klase ……………………………………………………………..
- Monografija VIII klase VTPŠ Rajlovac i VPŠV Kraljevo ..............................................
 Osnovni podaci pri prijemu pitomaca …………………………………………………………
 Struktura Vazduhplove podoficirske škole specijalista ……………………………….
- O IX klasi VPŠV Kraljevo .............................................................................................
- Monografija XI klase VPŠV Kraljevo ...........................................................................
 Osnvni podaci pri prijemu pitomaca …………………………………………………………..
 Spisak primljenih pitomaca ………………………………………………………………………..
 Opis sadržaja i fotografije iz života i rada pitomaca tokom školovanja ………
 Druženja i proslave svršenih pitomaca ……………………………………………………….
- Monografija XXIV klase VTSVŠ Kraljevo .....................................................................

 Struktura klase ………………………………………………………………………………………….
 Spisak primljenih pitomaca ……………………………………………………………………….
 Polaganje Svečane obaveze ………………………………………………………………………
 Opis sadržaja i fotografije iz života o rada pitomaca tokom školovanja ……..
 Druženja i proslave svršenih pitomaca ……………………………………………………….
- Monografija XXV klase Vazduhoplovnotehničke sednje vojne škole ……………………….
 Predgovor ………………………………………………………………………………………………….
 Prijem na školovanje i formiranje klase ……………………………………………………..
 Mesto XXV klase VTSVŠ ……………………………………………………………………………..
 Školovanje pitomaca XXV klase VTSVŠ 1969. – 1973.godine ………………………
 Kulturno zabavne, sportske I druge aktivnosi u kojima su učestvaovali
pitomci XXV klase ……………………………………………………………………………………….
 Biografski portreti pripadnika XXV klase …………………………………………………….
. Branko Radojčić …………………………………………………………………………..
. Milutin Novaković ………………………………………………………………………..
 Druženje i proslave jubilarnih godišnjica …………………………………………………….
Deseto poglavlje
BIOGRAFSKI PODACI AUTORA I SARADNIKA
- Franjo Fabijanec ( autor ), pukovnik u penziji ............................................................
- Saradnici:
 Pavle Kljajić, potpukovnik u penziji ..................................................................
 Branko Radojčić , ZIK u penziji .........................................................................
 Đokica Đorđević , ZIK u penziji .........................................................................
Jedanaesto poglavlje
ZAVRŠNA REČ AUTORA I RECENZENATA
- Franjo Fabijanec, pukovnik u penziji ..........................................................................
- Milan Stanimirivić , gen. major u penziji ...................................................................
- Dr. Kljajić Miroljub, profesor emeritius u penziji ........................................................
- Radoljub Matović, pukovnik u peziji ...........................................................................
Dvanaesto poglavlje
S K R A Č E N I C E .......................................................................................................
Trinaesto poglavlje
IZVORI PODATAKA ......................................................................................................
Četrnaesto poglavlje
S A D R Ž A J ..........................................................................................................

ZAVRŠNA REĆ AUTORA

Po završetku istraživanja i pisanja Monografije „Vazduhoplovni Školski Centar“ u Kraljevu, ukratko iznosim svoja zapažanja i iskustvo o radu.
Odluka da se priđe istraživanjima do sada objavljenih arhivskih dokumenata , pre svega nastavne i personalne dokumentacije, njenom proučavanju, analizi i sistematizacijii na kraju pisanje, doneta je iznenada nakon jednog sastanka u KRV i PVO, na čijem dnevnom redu je bilo obeležavanje „100 godina roda veze, odnosno službe telekomunikacije“ u vojsci Srbije samim time i u RV i PVO, koje se navršava 20.septembra 2016.godine.
Ništa manje pažnje ne zaslužuje i obeležavanje „70. godišnji jubilej Kraljevačkog centra, (kažem ja u sebi) koji se navršava 14. februara 2017.godine, ali sa malim preticanjem i dužimvremenom za pripremu.

Ono prvo je prošlo, a na ovom drugom još uvek se radi. Krajnji cilj je da monografija ugleda svetlo dana u godini jubileja ne vezujući se za pomenuti datum.
U pisanju ove monografije do sada je bilo više pokušaja (poslednji 2002.godine,projekat pokojnog Osmana – Bore Dogdibegovića povodom 55 godišnjice Vazduhoplovnog Školskog Centra u Kraljevu) ali iz meni nepoznatih razloga do štampanja nije došlo. Ovoga puta učinjeni su ogromni napori na prikupljanju do sada objavljene arhivske građe (dokumentacije) iz domena vojnog školstva njenom proučavanju i sistematizaciji građe po mestu i vremenu događanja. U nastajanju knjige primenjivane su razne naučno istraživačke metode u prikupljanju, obradi i na kraju pisanju i obradi teksta uz primenu i savremne informatičke tehnologije. To je bio težak, odgovoran i nezahvalan zadatak. Težak jer su izvori i raspoloživa građa za proučavanje bili razasuti po raznim izvorima, odgovon zbog bojazni da neki događaj ili osoba budu izostavljeni zbog pomanjkanja podataka i nezahvalan jer je veoma teško zadovoljiti svačiji ukus (npr. izbor materijala a posebno slika u prilogu i dr.).

Da bi se bolje dočaralo vreme i okolnosti nastanka i razvoja škole, odnosno centra, u monografiju su uneti izvorni dokumenti i fotografije koje prikazuju i dokazuju najznačajnije trenutke iz života i rada starešina i pitomaca centra. Ova publikacija je obogaćena dokumentacijom (fax.) rukom ispisanom i crtežima prikazanog sadržaja školovanja pitomaca i slušaoca, struktu‐ru, život i rad u njemu, od doajena škole i uopšte veze u RV i PVO Osmana ‐
Bore Dogdibegovića
Isto tako ništa manje ne zaslužuju našu pažnju i priložene biografije još živih svršenih pitomaca kao i one posthumno napisane za preminule i poginule u NATO bombardovanju (Vlastimir Lazarević i Vladimir Vujović). Odluka da se u monografiju izvodno uvrste i sadržaji do sada objavljenih i neobjavljenih a
napisanih monografija svršenih pitomaca, donata je iz razloga da se i kroz njihovih sadržaj vidi život i rad pitomaca i starešina u vreme njihovog školovanja.

Bez ranijeg višegodišnjeg istraživanja i konsultovanja mnogih veterana i savremenika događaja tokom postojanja škole – centra, ova monografija ne bi bila tako dokumentovana. U prikupljanju materijala svesrdnu pomoć pružili su moji neposredni saradnici (posebno Pavle Kljajić , Branko Radojčić i Đokica Đorđević), i mnogi drugi koji će se prepoznati u svojim prilozima, a kojima sam nesebično zahvalan. Prikupljeno je više od 350 fotografija i arhivskih dokumenata. Bez njih bi ova knjiga bila uskraćena za drgocene podatke do kojih su oni kao
pojedinci dolazili i dostavili meni. Neposrednim kontaktima i susretima sa bezbroj svršenih pitomaca, danas lica u poodmaklim godinama, kao što sam i ja,dolazilo se do novih saznanja ili potvrđene već napisane činjenice.
Sve ovo navodim da bi čitaoci znali kako je bilo prilično veliko iskušenje sastaviti uravnoteženu monografiju, u isto vremetačnu, čitljivu i običnom čitaocu koji se interesuje za istoriju škole – centra.
O rezultatima moga i rada mojih saradnika na prikupljanju materijala i pisanju sadržaja knjige, konačnu ocenu neka daju svi oni u čije ruke će doći ova monografija. Sve to rađeno je u moje slobodno penzionersko vreme i trošenjem određenih materijalnih sredstava. Napomijem da sam sve to radio s velikom voljom i željom da centar dobije pisanu monografiju, na čijim će se stranicama sačuvati tragovi prošlosti od njegovog početka pa do gašenja u Kraljevu i nastavka školovanja pitomaca veze u Rajlovcu.
Ova monografija namenjena je svim svršenim pitomcima i njihovimporodicama u svim bivšim Jugoslovenskim republikama, dijaspori i šire.
Napisano u Monografiji nije zvanična istorija „Vazduhoplovnog Školskog Centra“, već rekonstrukcija bazirana na istraživanju autora i njegovih saradnika, kao i svršenih pitomaca, što navodi na zaključak da ona može poslužiti i kao dobra osnova za neka buduća istraživanja.
Zahvalan sam recenzentima i lektoru što su sa voljom i zadovljstvom prihvatili obavezu da i oni daju pečat i ocenu napisanog a samim time i doprinos ovoj monografiji.
Nesebičnu zahvalnost dugujem istoričarima Narodnog Muzeja u Kraljevu, gospođi Silviji Krejaković, istoričar – viši savetnik i gospodinu Dragutinu Draškoviću, istoričar – muzejski savetnik i direktor Muzeja, što su svojim najnovijim izdanjima omogučili dopunu podataka o istorijatu i razvoju Kraljeva i okoline, kao i streljanima oktobra 1941.godine.
Zahvalan sam i dekanu Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, gospodinu Prof. Dr. Miletu Savkoviću sa saradnicima na sadržaju o Fakultetu koji upotpunjuje stranice ove monografije od vremena gašenja VŠC (1973.) do danas. Fakultet u prostorijama bivšeg VŠC nastavlja sa školovanjem mladog kadra kao što je to bio slučaj i sa pitomcima.
Svoje mesto u Monografiji našao je i sadržaj o novoj fabrici ultra lakih avina „AERO‐EASTEUROPE“, koja nastavlja vazduhoplovnu tradiciju u Kraljevu, zašta sam zahvalan gospodinu Miloradu Maiću, direktoru fabrike.
Posebno se zahvaljujem najstarijim sudionicima stvaranja i razvoja centra na dostavljenoj dokumentaciji i fotografijama i to: Branku Stefanoviću, Vladimiru Neniću, Mirku Roganoviću, Albinu Zlobecu, Vukojici Žarkoviću, Radu Češljarcu, Luki Ševiću, Milivoju Saviću, Milivoju Miškeljinu , Dušanu Elezoviću i Marinku Sori i dr. kao i članovima porodica preminulih Nikole Otovića, Jove Uskokovića. (Radoje Tomašević), Danila Tomovića, Dubaić Petra, Andrije Vokića i dr.
Za pomoć u štampanju, obraćao sam se na više adresa, koja je ovom prilikom izostala, već sam uz konsultaciju i predlog mnogih sudionika, da to bude samofinansiranjem, što je na  kraju i uspelo.
Monografija je otštampana u 500 primeraka, a za njemu promociju odlučiti će se kasnije. Želja mi je da to bude u Kraljevu, a ako ne onda ću zamoliti rukovodstvo Uduženja vojnih penzionera letača i padobranaca u Zemunu da mi pomognu u prezentaciji.

Autor

Na TV Melos Franjo Fabijanec je imao kratki nastup u vezi monografije.
Monografija VŠC Kraljevo 00d58e1925b2c363be970308b236b7d6ff8e79c9Nabavku i poručivanje knjige možete ostvariti na fb stranici Franje Fabijanca

 

 Troškovi štampanja Monografije VŠC Kraljevo
Iznos u pretplati jeste 25 eura devizno van Srbije i 3.000,00 dinara u Srbiji

Za druga objašnjenja i naručivanjw na adresu fabijanecfranjo@hotmail.com

Ukazala mi se mogučnost da knjigu pregledam i pročitam  u pdf formatu i mogu dati samo pohvalu autorima koji su uložili veliki trud da ona izađe na svetlo dana.Obiluje nizom podataka koji predstavljaju skoro potpuni pogled na VŠC ali i više   od toga kao prilog za istoriju RV i PVO SFRJ.Broj stranica je 330 sa nizom podataka.Mislim da autorima ostaje zadatak da se dalje ukljuće na istraživanju celokupnog sistema veza u RV i PVO kako bi nam u potpunosti prezentovali rad tih ljudi u nervnom sistemu vazduhoplovstva.
Želim im sreče u novim istraživanjima,jer ako mi sami ne kažemo šta smo i kako radili vjerujte da to drugi sigurno neče.Hvala vam drugovi.

https://otpisani.niceboard.com

Nazad na vrh  Poruka [Strana 1 od 1]

Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu