Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Niste konektovani. Konektujte se i registrujte se

NAREDBA Broj 295 VKOS 1.11.1952.za VI klasu ŠAOA

Ići dole  Poruka [Strana 1 od 1]

cyber fulkrum

cyber fulkrum
Admin
NAREDBA Broj 295

VRHOVNOG KOMANDANTA ORUŽANIH SNAGA FNRJ OD 1. NOVEMBRA 1952. GODINE

Na osnovu člana 42 i 43 Zakona o službi u Jugoslovenskoj armiji i člana 5 i 6 Uredbe o službi oficira, generala, admirala i vojnih činovnika Jugoslovenske armije (»Službeni vojni list«, broj 1/52)

proizvode   se:

pitomci  VI klase Škole za aktitvne  oficire avijacije

U ČIN POTPORUČNIKA:

a) vojni službenik VIII klase - pitomac Škole za akt. oficire avijacije:

1. POPOVIĆ Dušana SVETOMIR,

b) stariji vodnici - pitomci Škole za aktivne oficire avijacije:

2. DINIĆ Najdana MILAN, 
3. JUHNER Simona IGNAC,    
4. LOMOVIĆ Božidara JOVIŠA,
5. MATOVIĆ   Slobodana MILORAD
6. PANTELIĆ Stanimira MILISAV, 
7. TODOROVIĆ Dobrosava SLOBODAN, 
8. TOMIĆ Miodraga MIHAJLO,. 
9. ŽlŽlĆ  Nikole MIHAJLO,   

c) vodnici I klase — pitomci Škole za akt. oficire avijacije:

10. BRANKOVIĆ Todora MIODRAG, 
11. DIMITRIJEVIĆ Luke BOŠKO, 
12. DRAGOVIĆ Pere RADE, 
13. ĐERMANOVIĆ Đure RADE,    
14. EREMIĆ Milenka PETAR, 
15. HORVAT Ivana MILAN, 
16. KORICA Janka JOVO,     
17. MAŠERA Jožefa SLAVKO,
18. MILKOVIĆ Milovana RADOVAN,
19. NIŠAVIĆ Jera RADOMIR,. 
21. SOBIĆ Vojislava DRAGOSLAV,
21. TADIĆ Ivana ŠPIRO,

d) vodnici pitomci Škole za aktivne oficire avijacije:

22. ADAMIĆ Vjekoslava DAVORIN, 
23. ADAMOV Velimira RADIVOJ. 
24. ALEKSIĆ Dragomira MIHAJLO, 
25. ANDRIĆ Milivoja DOBROSAV, 
26. ANDRIĆ Velimira MARKO, 
27. ANIĆ Ivana DRAGO, 
28. ANTUNOVIĆ Radosava ČEDOMIR,   
29. ARSIĆ Dorđa DUŠAN, 
30. ARSIĆ Jovana DRAGOSLAV,
31. BABIC Luke ZDENKO, 
32. BAJIC Bose DRAGOSLAV, 
33. BEATOVIĆ Mitra BLAGOJE, 
34. BEGOVIĆ Petra BOGDAN,    
35. BIZOVIČAR  Jože JOŽE,    
36. BOGIČEVIĆ Pavla SINIŠA,  
37. BOROCKI Uroša NIKOLA, 
38. BOROCKI   Miloša TODOR,  
39. BRANKOVIĆ Vojislava BRANKO, 
40. BUDINSKI   Đure VLADO,   
41. BURSAĆ Andrije PERICA,   
42. CICVARIĆ Jovana MILIVOJE, 
43. ČIČA Ilije MILAN, 
44. DELIĆ Bogdana BOŠKO, 
45. DIMITRIJEVIĆ Radosava DRAGOLJUB, 
46. DROBNJAK Jezdimira RADUL,.
47. DUGA Valente KAZIMIR,.
48. DUH Stefana LUDVIG,   
49. ĐOKIĆ Radomira MIODRAG, 
50. ĐOKOVIĆ Miloša MIROSLAV, 
51. ĐORĐEVIĆ Blagoja ALEKSANDAR, 
51. ĐORDEVIĆ Antonija BORISLAV, 
53. ĐORDEVIĆ Gradimira BUDIMIR, 
54. ĐUDOVIĆ Lazara BLAGOJE,
55. ĐURANOVIĆ Ostoje DANILO, 
56. ĐURIĆ Milivoja ALEKSANDAR,
57. ĐURIĆ Branislava RANKO,
58. ĐUROVIĆ Milana MILAN,   
59. ELEZOVIĆ Luke MILORAD,
60. FAEKIĆ Sredoja ŽARKO, 
61. FICKO Ignaca FRANC, 
62. FRANK, Antuna MILAN, 
63. GAĆEŠA Milana MOMČILO,   
64. GALENTIĆ  Milorada VLASTIMIR,   
65. GALOVIĆ Milije MILENKO, 
66. GAVRIĆ Jure IVAN, 
67. HADŽIOMEROVIĆ Šerifa LAZAR, 
68. ILERSIĆ Ivana IVAN, 
69. JAKOVLJEVIĆ Dragoljuba MILORAD,   
70. JAKOVLJEVIĆ Obrada MILOŠ, 
71. JANKOVIĆ   Kuzmana SLOBODAN,   
72. JANKOVIĆ Ilije ŽIVOTA, 
73. JANOSEVIĆ Milutina STOJAN,    
74. JANJIĆ Koste SRETEN,  
75. JAŠEK Dragutina DIMITRIJE,     
76. JELIĆ Aleksandra MIODRAG,   
77. JERBIĆ Ivana BORIS, 
78. JOVANOVIĆ Damjana MIROSLAV,
79.JOVlĆ Božidara VOJISLAV,.
80.JURISTA Mihajla KORNELIJE,
81.JUROVlČKI Jakova ANTON, 
82.KARAJOVIĆ Čedomira SAVA, 
83.KARAMARIĆ Ivana MARJAN, 
84.KIPA Stevana VLADO, 
85.KNEŽEVIĆ Svetomira MILOŠ,
86.KORAĆ Rade DUŠAN, 
87.KOVAČEVIĆ Mihajla MOMČILO,
88.KRSTIĆ Lazara SRETEN, 
89.KRSTOVIĆ Ilije SIMA,.
90.KUČAR Ante IVICA,
91.KUČAR Valentina TONE,  
92.KUL Josipa STEVAN, 
93.LAFTJUHIN Đorđa ALEKSEJ,
94.LEKIĆ Jovana MILENKO.        
95.LENARČlĆ Franca VIKTOR,
96.LUKIĆ Cvetka TOMISLAV, 
97.LUKOVIĆ Zdravka TOMISLAV, 
98.LJUMOVIĆ Tome MIJAT,
99.MAJSTOROVIĆ Ilije VUKASlN, 
100.MANDIĆ Srećka BOŽlDAR,
101.MANDIĆ Dorđa BUDIMIR, 
102.MANDIĆ  Sime ĐORĐE,   
103.MARINKOVIĆ Dragoljuba NENAD, 
104.MARINKOVIĆ  Slavka MOMČILO,
105.MARJANOVlĆ Đure PAVLE, 
106.MIJAČ Jove DUŠAN, 
107.MILAVEC Janeza ALBIN, 
108.MILIĆ Ljubomira ĐORĐIJE,
109.MILOŠEVIĆ Dimitrija MILIVOJ, 
110.MILENOVIĆ Vojislava MOMČILO, 
111.MILIVOJČEVIĆ Viktora RADENKO,
112.MILOVANOVIĆ Milovana DRAGOLJUB, 
113.MIRKOVIĆ Momčila VOJISLAV,
114.MIŠIĆ Save MIODRAG,
115.MIŠOVIĆ Dobrosava NIKOLA, 
116.MITROVIĆ Zivana LJUBOMIR,
117.MOHOROVIĆ Antona IVAN,
118.NAGLIĆ Petra JOSIP,
119.NAZOROV Timotija IVAN, 
120.NENEZIĆ Drage MILIVOJ,
121.NEŠOVIĆ Dragića PREDRAG,
122.NINKOVIĆ Ilije MILOJKO,
123.NOVIČIĆ Živojina MIODRAG,
124.OBRADOVIĆ Božidara DRAGlŠA, 
125.OVĆINA Mahmuta HASAN, 
126.PAPRIKA Gligorija PETAR, 
127.PAVKOV Žarka ĐORĐE,
128.PAVKOVIĆ Bogdana  GAVRILO,
129.PAVLIČ Antona VINKO, 
130.PAVLOVIĆ Spasoja RADOJE, 
131.PEJČINOVIĆ Radivoja ĐORĐE,
132.PERIĆ Mališe MOMČILO,
133.PERKIĆ Ljubomira VELIMIR, 
134.PERNE Lovre ANTON, 
135.PETKOVIĆ Milorada PETAR, 
136.PETROVIĆ Čede ĐORĐE,   
137.PETROVIĆ  Dragoljuba MILAN,   
138.PETROVSKI Spasoja RISTO, 
139.POPOVIĆ Momčila MILOSAV, 
140.POPOVIĆ Nikole TOMISLAV, 
141.POŠTIĆ Rade NIKOLA, 
142.RADIĆ Sime MILORAD, 
143.RADOVAN Špire NIKOLA, 
144.RADOVANOVIĆ Sretena TOMISLAV, 
145.RADOVIĆ Petra RADOJICA, 
146.RAKONIĆ Svetislava VASILIJE,
147.RANKOVIĆ Dragoljuba MILOVAN,
148.RASIĆ Ivana TOMISLAV,
149.RATNIK Ivana KOLOMAN, 
150.RAZDRIH Franca LUDVIK,
151.SAJEVEC Antona IVAN,
152.SEKULIĆ Peje ILIJA, 
153.SEKULIĆ Žarka VOJISLAV, 
154.SMOLČIĆ Dragutina ZVONKO, 
155.SPASIĆ Miloja VLADIMIR, 
156.STANKOVIĆ Predraga VLADIMIR, 
157.STANKOVSKI Aleksandra MILORAD, 
158.STANOJEVIĆ Jeremije ALEKSANDAR,
159.STARČEVIĆ Radovana MILOJKO,    
160.STEFANOVIĆ Tadije DRAGOSLAV, 
161.STEVANOVIĆ   Milana   BOŽlDAR,   
162.STEVANOVIĆ Ljubisava DRAGOSLAV, 
163.STEVANOVIĆ Svetislava MIROSLAV,
164.STEVANOVIĆ Živadina MIROSLAV, 
165.STOILKOVIĆ Milana MOMČILO, 
166.STOJANOVIĆ Todora GLIGORIJE,
167.STOJIĆ Dragoljuba MIODRAG,
168.STOJKOVIĆ Radovana MILAN, 
169.STRMOTIĆ Mije ANTE, 
170.ŠEBREK Ivana DRAGUTIN,
171.ŠINIK Stevana BOGDAN, 
172.ŠUKLETOVIĆ Jordana  DRAGAN,  
173.TERZIĆ Svetomira ČEDOMIR,
174.TREBINJAC Milana MILOŠ,
175.TRIFUNOVIĆ Jovana BRANKO, 
176.TRIPKOVIĆ Dušana SELIMIR, 
177.UROŠEVIĆ Nikole TOMISLAV, 
178.VIDMAR Franca EGON, 
179.VINKOVIĆ Alberta ALBERT,
180.VLATKOVIĆ Petra NIKOLA,
181.VOLJAVEC Franje VILKO,
182.VRANIĆ Stanka MILAN,
183.VUJADINOVIĆ Nikole BRANKO, 
184.VUJOVIĆ Jovana STRAHINJA, 
185.VUKAJLOVIĆ Manojla OZREN, 
186.VUKAŠINOVIĆ Desimira MOMIR,
187.VUKIČEVIĆ Vojina MILAN, 
188.VUKOJEVIĆ Jane MITAR,
189.VULES Luke MILIVOJE, 
190.VULETIĆ Stjepana ZVONKO, 
191.VURNIK Stanka STANISLAV,
192.ZEKOVIĆ Radisava MOMČILO,
193.ZLATIĆ Nikole ILIJA,
194.ŽBOGAR Stanislava STANISLAV,
195.ŽMAVC Ivana IVAN, 
196.KISIĆ Dušana GOJKO.

Vrhovni komandant Oružanih snaga FNRJ 
Maršal Jugoslavije,    
Josip Broz Tito, s. r.


VI kl. VVA
SUŽBENI VOJNI LIST br. 9 strana 11,  od 1 decembar 1952

https://otpisani.niceboard.com

Nazad na vrh  Poruka [Strana 1 od 1]

Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu