Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Niste konektovani. Konektujte se i registrujte se

Bosanske piramide

3 posters

Napiši novu temu  Odgovori na poruku

Ići dole  Poruka [Strana 1 od 1]

1Bosanske piramide Empty Bosanske piramide Pon Jul 13, 2009 12:49 am

muzaferija

muzaferija
U Evropi, zvanično, nisu postojale piramide koje su gradile drevne civilizacije sve do 2005. godine. Brdo Visočica, koja se uzdiže iznad grada Visoko, u sebi krije stepenastu piramidu, čiji su graditelji iz duboke evropske prošlosti. Geološki je nedvojbeno potvrđeno da se ispod plitkog sloja humusa nalazi kolosalna kamena građevina. Kao posljednja u nizu izabranih svjetskih piramida koje pominjemo u ovom feljtonu, Bosanska piramida Sunca izaziva poseban respekt. Inicijalne informacije upućuju na postojanje piramidalnog kompleksa koji po svojoj veličini, a time i značaju, ide uz sami bok piramidama u Meksiku (Teotihuakan) i Egiptu (piramide u Gizi). POČETNE FAZE ISTRAŽIVANJA Fotografija Bosanske piramide Sunca prekrivene šumom i 15 cm humusa, snimljena iz aviona sredinom XX stoljeća Fotografija Bosanske piramide Sunca prekrivene šumom i 15 cm humusa, snimljena iz aviona sredinom XX stoljeća Priča o brdu Visočici kao pravilnom geometrijskom obliku piramide je poznata. Postojanje četiri strane piramide i njihovo poklapanje sa stranama svijeta je bilo sasvim dovoljno da se postavi hipoteza da ovo brdo nije prirodna formacija, već djelo ljudskih ruku. Prvi logičan istraživački korak u dokazivanju hipoteze bio je utvrđivanje da li postoje geološke anomalije na brdu. U avgustu 2005. izvršena su sondažna bušenja na reprezentativnom uzorku: tri strane svijeta, različite nadmorske visine, nekoliko stotina metara udaljenosti. Najdublja bušotina bila je 17 metara. Analizom izvađene jezgre ustanovljene su anomalije koje su upućivale da priroda nije autor ovog “brda”. Slijedeći istraživački korak bio je otvaranje “sondažnih bunara”, odnosno širih iskopa. Krajem oktobra i početkom novembra 2005. novi dokazi su ubjedljivo potvrdili hipotezu o piramidi. Sve ove aktivnosti su pažljivo izvedene sa legalnog i programskog aspekta. Prvo, napravljeno je Pismo namjere sa Programom istraživanja. Sklopljen je ugovorni odnos sa nadležnom državnom institucijom koja skrbi za sredovjekovni grad Visoki koji se nalazi na vrhu brda Visočice. Nakon toga su dobijene dozvole sa tri nivoa: opštinskog (Upravni odbor Zavičajnog muzeja u Visokom), nadležnog Kantonalnog ministarstva i institucije sa nivoa Federacije. Posebne saglasnosti i dozvole su dobijene za istraživanja u avgustu te u oktobru. Za izovođenje radova je angažovana domaća firma koja ima dozvolu ministarstva Federacije da se bavi ovom vrstom radova. Laboratorijske analize su obavljene u Sarajevu, a minerološko-petrografski izvještaj od strane jedinog sedimentologa u BiH. Geološki izvještaj je radila dipl. geolog, osoba sa 25 godina geološkog iskustva. Svi pronađeni artifakti se bilježe, slikaju, pakuju i predaju nadležnoj instituciji gdje se protokolišu. Primjera radi, jedan pronađeni kostur je obrađen od strane dipl. arheologa, napravljena je skica, fotografija, bilješka, očiščen je, spakovan i poslan na analizu za utvrđivanje starosti. Nakon svake faze se podnose izvještaji nadležnim organima. Ovu proceduru sam poštovao od početka kako bi čitav Projekat bio zakonski dobro utemeljen. DOKAZI 1. Prilazni plato piramidi, orijentisan sjever-jug, bio je predmet analiza tokom obje faze geološkog istraživanja. Utvrđeno je da kamene ploče pješčara (arhitektonskog kamena) popločavaju monumentalni plato u dužini od 420 metara! Sondažna bušenja su pokazala da su blokovi na dubini od 20 cm i to debljine od 10 cm u prosjeku. Budući da se pješčar u prirodi ne javlja tako male moćnosti (debljine) bilo je očito da nije riječ o prirodnoj formaciji. Između dvije faze iskopavanja, novi vlasnik prilazne parcele je bagerom “raščiščavao” dio platoa. Pri tome je prekopao preko 700 kvadratnih metara i na jednu gomilu bacio niz kamenih ploča. Time je nepovratno uništen dio monumentalnog platoa piramide. Međutim, s druge strane, te ploče su sasvim jasno pokazale da su one prvobitno bile sječene i obrađivane ljudskom rukom, polirane i prenesene na ovaj prostor. Na taj način su definitivno pokopane druge dvije opcije: prvo, da je riječ o prirodnim pločama, a druga, da je riječ o “nekropolji stećaka”. Ova ideja o platou kao nekropolji stećaka je tipičan primjer nekritičkog prenošenja starih teza u bosanskoj stručnoj literature i među njenim stručnjacima. Naime, prije šest decenija je Kosta čurić, vidjevši dvije ploče pješčara kako vire na platou piramide, rekao da su to “položeni stećci”. I nakon toga su generacije ponavljale istu stvar. Vrijeme je da domaći stručnjaci izađu iz te zablude. Riječ je o pravilno popločanom platou od 15.000 kvadratnih metara. To su već potvrdili eksperti iz različitih oblasti, a koji su došli na lice mjesta (geolog, građevinac-stručnjak svjetske organizacije za zaštitu spomenika i arheolog stručnjak za srednji vijek). 2. Zidovi piramide su građeni od kamenih blokova breče. To je prirodni materijal koji nastaje u dolinama gdje se sječe i prenosi na mjesto gradnje. Pravilno odsječeni blokovi su slagani u redove, s tim da je svaki novi red pomaknut unutra i tako se dobivao željeni nagib zidova piramide. Široki iskop na jednoj strani piramide je pokazao stepenasti karakter piramide; terasa od dva i po metra, kosina od tridesetak metara, terasa od dva i po metra itd. Ovo naliči dizajnu piramide Sunca u Teotihuakanu (Meksiko). 3. Uočene su pravilno odrezane kamene ploče pješčara (20 cm debljine) sa visokim sastavom željeza što im 4. Ekspertnom oku geologa nije moglo izbjeći obilje dokaza o anomalijama tla: na primjer, prelazak gline u lapor na plitkim dubinama, da bi zatim slijedili nivoi šljunka i stjenovitog materijala, pa opet pomiješan “nepropusni” lapor sa stijenama i pijeskom. Dokaz za dokazom da priroda nije oblikovala Visočicu čak ni pod uslovima ekstremnog tumbanja i riječnih nanosa. Ovdje je riječ o ogromnim zemljanim radovima prilikom građenja piramide. 5. Piramida je povezana sa okolnim ceremonijalnim objektima i važnim prirodnim tačkama (jezera, izvori vode) sa podzemnim kompleksom tunela. Od ulaza u “pećinu” kod mjesta Ravne prošao sam tunelima 200 metara. Tuneli su ljudskom rukom napravljeni; svodovi su od breče, polukružno obrađeni. Originalna visina je bila oko 2,5 metra. Na ovoj sekciji tunela uočio sam četiri račvanja – prolazi su ljudskom rukom napravljeni pod 45 stepeni jedan od drugog. Svakih pedesetak metara su napravljeni ventilacioni otvori. Većina prolaza je, usljed nanosa zemlje, zatrpana. Izgradio je prostorije unutar piramide. To objašnjava prisustvo nivoa vertikalnog lapora umjesto horizontalnog što su pokazale geološke sondazne bušotine. Temelji su građeni od šljunka, pijeska i kamena. Piramidalni oblik povoljno je utjecao na vodu. Kiše i podzemni tokovi su bili blagotvorni, o čemu svjedoči izvor “ljekovite” vode kod mjesta Ravne, koja je izvirala ispod piramide. Očigledno je da su graditelji piramide koristili samo prirodne materijale koje su nalazili u široj okolini Visočkog kraja. Dovezeni materijal, prije svega lapor, poslužio je kao čvrsta podloga za oslanjanje i zidanje građevina. Kamene blokove pješčara isklesao je u prvom bosanskom kamenolomu, vjerovatno u krugu 50-ak kilometara. Breču je sjekao u podnožju neke od bosanskih planina (Bjelašnice, Igmana). Kameni blokovi, od kojih su neki teški i po nekoliko tona, su transportovani na isti način kao i oni u Meksiku, Peruu, Libanonu i Egiptu. U središnjoj Bosni i Hercegovini se nalazi najvažniji historijski spomenik u Evropi. Piramidalni kompleks u Visočkoj dolini daleko prevazilazi interes pojedinaca, grada ili države. Riječ je o projektu svjetskog značaja. Tu su činjenicu prepoznali najvažniji svjetski mediji, a osjećaju je svi dobronamjerni Bosanci i Hercegovci

Bosanske piramide Image033

http://www.vranjak.info/forum

2Bosanske piramide Empty Re: Bosanske piramide Uto Jul 14, 2009 7:08 pm

taz1cl


ja sam video taj dokumentarac ali ne znam sta je dalje bilo dokle se stiglo ?

3Bosanske piramide Empty Re: Bosanske piramide Sre Jul 15, 2009 12:13 am

muzaferija

muzaferija
Kompleks tunela dugačak desetak kilometara pronađen je ispod čitave Bosanske doline piramida, prenosi Bljesak. Labirinti su otkriveni nakon odluke projektnog tima Fondacije "Arheološki park: Bosanska piramida Sunca" da se otvori jedan od zazidanih bočnih tunela u podzemnom labirintu "Ravne". Kompleks se nalazi na dubini od oko 20 kilometara i zidan je riječnim kamenjem. Prema napravljenim radiokarbonskim analizama utvrđeno je da je rađen u paleolitsko doba. Jedan od ulaza u labirint nalazi se na samo 2,5 kilometara udaljenosti od popularne piramide u Visokome.
Bosanske piramide Y186505267358081

http://www.vranjak.info/forum

4Bosanske piramide Empty Re: Bosanske piramide Sre Jul 15, 2009 12:18 am

muzaferija

muzaferija
Photo and copyright by: infoBAR.ba magazin Sezona istraživanja Bosanske piramide Mjeseca je započela. Vlasnik parcele koja predstavlja prilazni plato vrhu piramide, predvodi ekipu koja pažljivo skida površinske slojeve zemlje. Samo deset do dvadeset centimetara ispod površine nailazi se na prvi nivo pločica pješčara koji svjedoči o kulturi koja je popločala veliku površinu. Pošto pješčar nastaje na većim dubinama pod velikim pritiscima lako se isključuje mogućnost da je ovdje riječ o prirodnim procesima. Nekoliko površinskih nivoa, direktno jedan preko drugog govori o popravljanju i vjerovatno višedecenijskom održavanju ove lokacije. Lijepo oblikovane i složene pločice su tragovi zadnje civilizacije koja je ovdje boravila. Međutim, na dubini od preko jednog metra se nalaze dokazi masivne konstrukcije. Riječ je o blokovima bolje kvalitete nego onih blizu površini. Upravo ti blokovi grade piramidalnu strukturu koja ima pravilnu orijentaciju prema stranama svijeta i stepenasti, terasasti karakter. Satelitske termalne analize su ranije pokazale da piramida brže gubi toplotu o odnosu na prirodna brda zbog postojanja unutrašnjih prolaza i hodnika. Sa svakim novim otkrivenim kvadratnim metrom uzbuđenje raste. U planu je da se ove godine otkrije sami vrh piramide Mjeseca. Tome pogoduje činjenica da vlasnici parcela u potpunosti podržavaju projekt i sarađuju u njegovoj realizaciji. Raščišćavanjem širih sekcija na platou i vrhu piramide moći će se ponuditi prava atrakcija turistima i istraživačima. U ovom momentu ovo je jedina lokacija donekle pod restrikcijom, jer sa bočnih strana u potpunosti nije završen proces deminiranja, te je pristup dozvoljen samo uz stručne vodiče i prezentatore projekta

Bosanske piramide Plato-pir-image001-(2)Bosanske piramide Plato-pir-image002Bosanske piramide Plato-pir-image003Bosanske piramide Plato-pir-image004Bosanske piramide Plato-pir-image009Bosanske piramide Plato-pir-image012Bosanske piramide Plato-pir-image011

http://www.vranjak.info/forum

cyber fulkrum

cyber fulkrum
Admin
U povijesnim znanostima više nije sporno da je područje središnje Bosne još prije više tisućljeća bilo nastanjeno zahvaljujući tome što do tamo nije doprlo surovo pleistocensko ledeno doba koje je, uz nekoliko interglacijala, stotinama tisuća godina okivalo debelim naslagama leda i snijega golema euroazijska i američka prostranstva sjeverno od 50. paralele sve do prije desetak tisućljeća.
Na osnovu izvedenih objekata – artificijelno piramidalno i konično oblikovanih prirodnih uzvišenja i veoma razgranatog tunelskog spleta – na širem području oko grada Visokog može se deduktivno dosta jasno retrospektivno sagledati i opisati mogući profil još vremenski i etnički neidentificirane pretpovijesne "Bosanske kulture X" koja je nekoć davno, mnogo prije neolitičke "Butmirske kulture", stoljećima ili čak tisućljećima, obitavala na širem području današnje središnje Bosne. O njoj, se temeljem karakteristika izuzetno bogate graditeljske ostavštine, koja je, uz teška oštećenja i prekrivenost višetisućljetnim naslagama sipkog tla obraslim bujnom vegetacijom, opstala sve do naših dana može ustvrditi sljedeće:· da je to bila velika, dobro organizirana, gospodarski jaka te stabilna sjedilačka društvena zajednica duljeg kontinuiteta, a ne neko maleno bezidejno nomadsko sakupljačko-lovačko društvo bez obitavališta, kojem je jedini cilj bio potraga za hranom zbog pukog preživljavanja;· da je imala snažnu i nepokolebljivu motivaciju da se prihvati i izvede opsežne i dugotrajne graditeljske radove na tlu i pod zemljom (razgranati tunelski splet);· da ta motivacija najvjerojatnije nije bila samo apstraktna već je zasigurno bila utemeljena na nama nepoznatoj potrebi i/ili dobrobiti koju su im ti objekti pružali;· da je ta pretpovijesna kultura imala potrebne gospodarske i tehničke resurse za taj enormno velik i kompleksan poduhvat, uključujući organiziranu proizvodnju i distribuciju hrane za angažirane radnike i njihove obitelji (prvenstveno žene i djecu);· da je imala razvijen jezik zbog efikasnog komuniciranja, a vrlo vjerojatno i znakovno pismo te da je zasigurno poznavala pozicijsku astronomiju, osnovnu geometriju, zemljomjerstvo te elementarnu matematiku (računanje). Gledano s inženjerskog aspekta izvođenje veoma opsežnih i kompleksnih graditeljskih radova na svrsishodnom preoblikovanju pogodnih uzvišenja u pravilne piramidalne i konične formacije iziskivalo je najmanje sljedeće:· jasnu graditeljsku viziju, sustavno planiranje i prema njemu dobro razrađenu organizaciju rada velikog broja ljudi, primjerenu radnu disciplinu te stalan stručni nadzor nad njihovim izvođenjem;· jasan koncept gdje, što, kojim redom i kako će se graditi. Za to su neophodne skice, crteži pa i dobro razrađene 3D-makete sa svim bitnim detaljima;· tehnologiju izrade prikladnih alata i pomagala za pojedine radove;· efikasnu recepturu za proizvodnju aditiva te tehnologiju izrade i lijevanja betona visoke kakvoće i trajnosti;· iskustveno poznavanje statike tla i osnovnih pravila stabilnosti masivnih kamenih konstrukcija;· premjeravanje i iskolčenje terena prije i tijekom izvođenja radova, pravocrtno vođenje profila bridova piramidalnih formacija te poravnanje i stabilizaciju njihovih ploha (padina);· izgradnju prometnica i efikasan transport;· razrađen sustav mjernih jedinica i etalona na kojem se zasnivala izrada kutnika i mjera za duljinu koji su bili korišteni prilikom izvođenja radova;

· razrađenu tehniku mjerenja na terenu i na konstrukcijskim elementima (kameni blokovi) te računanje;· efikasno određivanje smjera glavnih strana svijeta na terenu radi postizanja željene orijentacije bridova i stranica.Izuzetno opsežni radovi u veoma razgranatom tunelskom spletu s brojnim kratkim slijepim ograncima, čija namjena nije poznata, zahtijevali su:· odlično poznavanje specifičnih pravila i vještina izrade tunela na siguran način (geologija i statika tla, podlaganje svodova radi sprječavanja urušavanja itd.);· prikladne alate i pomagala za kopanje i iznošenje iskopanog materijala;· rasvjetu te efikasnu ventilaciju, koja i danas besprijekorno funkcionira, i kontinuiranu odvodnju (drenažu) tunela;· pouzdanu orijentaciju u podzemlju radi održanja smjera tunela prema željenoj destinaciji;· povremene izmjere zbog kontrole trase i profila tunela tijekom kopanja;· označavanje tunelskog spleta u cilju jasne orijentacije (putokazi) te· njegovo organizirano dugotrajno održavanje dok je bio u funkciji.Iz navedenog je očito da je uvjetno nazvana pretpovijesna "Bosanska kultura X" bila moćna i napredna državna zajednica koja je znala što i zašto hoće te da je imala dovoljno teoretskih i praktičnih znanja i resursa da sve to dosljedno izvede. Može se s punim pravom ustvrditi da je to nedvojbeno bila veoma velika visokoorganizirana zajednica koja je u neko davno prohujalo i zasad još pobliže neodredivo pretpovijesno doba očito znala i mogla bitno više od nule.Vrlo je vjerojatno da je pretpovijesna "Bosanska kultura X" imala svoju razvijenu religiju koja je u njezinu životu igrala veoma važnu ili čak ključnu ulogu, što pretpostavlja moćan svećenički stalež iz kojeg su vjerojatno dolazili njezini vladari (učeni kraljevi-svećenici?!).

http://www.piramidasunca.ba/ba/index.php/moguci-profil-pretpovijesne-bosanske-kulture-x.html

https://otpisani.niceboard.com

cyber fulkrum

cyber fulkrum
Admin
Betonski blokovi, od kojih su građeni zidovi Bosanske piramide Sunca, po svojim karakteristikama, kako tvrde vodeći naučni instituti, kvalitetniji su od najboljih industrijskih betona. Nakon nekoliko hiljada godina od njihovog izljevanja jedini trag vremena je bio vidljiv u postojanju pukotina između blokova nastalih tektonskim poremećajima u dalekoj prošlosti.


Arheološke sonde na sjevernoj strani piramide otvorene su sredinom 2006. godine. Fotografije koje su napravljene početkom februara 2009. pokazuju da je površina i struktura blokova nepromjenjena i nakon tri godine izloženosti utjecaju klimatskih uvjeta u središnjoj BiH.
http://www.piramidasunca.ba/ba/index.php/BETONSKI-BLOKOVI-BOSANSKE-PIRAMIDE-SUNCA-PRKOSE-VREMENU.html

Bosanske piramide Image009

Bosanske piramide Image006

https://otpisani.niceboard.com

cyber fulkrum

cyber fulkrum
Admin
akon pronalaska bosanskih piramida, uslijedilo je i otkriće kamene strukture u mjestu Vratnica udaljenom 4 km od piramida u Visokom. Gradnja dvoslojnih kamenih blokova s teksturom na površini bila je identična teksturi na Bosanskoj piramidi Mjeseca. Zaključak je da se radilo o istim prahistorijskim graditeljima i istom vremenu gradnje.

Pojedini kameni blokovi dostižu težinu i od nekoliko desetina tona. Kamena struktura u Vratnici je kružnog oblika i izgledom podsjeća na tumuluse (grobne humke) u Velikoj Britaniji. Na otkopanim terasama, na dubini od jednog metra, su pronađeni važni kameni artifakti (stopa, alat).

Bosanske piramide Image004

https://otpisani.niceboard.com

8Bosanske piramide Empty Re: Bosanske piramide Sub Jul 25, 2009 3:27 pm

cyber fulkrum

cyber fulkrum
Admin
PROMOTIVNI FILM O BOSANSKIM PIRAMIDAMA

https://otpisani.niceboard.com

Sponsored content


Nazad na vrh  Poruka [Strana 1 od 1]

Napiši novu temu  Odgovori na poruku

Dozvole ovog foruma:
Možete odgovarati na teme u ovom forumu