Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Niste konektovani. Konektujte se i registrujte se

U K A Z broj 89 VKOS od 1.11.1962. o proizvođenju XIV klase

Ići dole  Poruka [Strana 1 od 1]

cyber fulkrum

cyber fulkrum
Admin

U K A Z broj 89

VRHOVNOG KOMANDANTA ORUZANIH SNAGA OD 1. NOVEMBRA 1962. GODINE

Na osnovu člana 8. tačka 8, čl. 38. i ,43. Zakonao Jugoslovenskoj narodnoj armiji

proizvode se

PITOMCI XIV KLASE VAZDUHOPLOVNE VOJNE AKADEMIJE

u čln potporučnika avijacije:

ALEKSIC Dobrosava MIHAILO, rođen 8. aprila 1941.godine, Titovo Užice;
ANTIĆ Vladimira RADOMIR, rođen 5. jula 1940. godine, Poljana, Požarevac;
BABEC Milivoja JOSIP, rođen 11. oktobra 1938. gođine, Šibenik;
BAKIĆ Jagoša MILIVOJE, rođen 14. aprila 1937. godine, Kolašin;
BATOZ Mihaila MILAN, rođen 12. septembra 1938.godine, Čirkin Polje, Prijedor;
BESEDNJAK Franca DRAGO, rođen 23. januara 1936. godine, Renče, Nova Gorica, Gorica;
BLAGOJEVIĆ Ljubivoja STEVAN, rođen 22. juna1939.godine, Stojnik, Sopot, Beograd;
BLAŠKOVIĆ Mije STJEPAN, roden 7. maja 1936.godine, Ogulin.
Ujedno se poništava Naredba državnog sekretara za poslove narođne odbrane broj 361 od 22. decembra 1958. godine (»Službeni vojni Iist«, br. 10/59. str. 319), ukoliko se odnosi na proizvodenje imenovanog u čin rezervnog potporučnika.

BOH Jerneja JERNEJ, rođen 24. decembra 1936. godine, Rudnik, Ljubljana-Rudnik, Ljubljana;
BRANKOVIĆ Vojislava ANDRIJA, roden 10. sep- tembra 1937. godine, Zaječar;
BUBALO Miće NEDELJKO, rođen 11. oktobra 1936. godine, Klokot, Bihać;
BUNJAC Stevana VELIMIR, rođen 15. maja 1937. godine, Zamlača, Dvor na Uni, Sisak;
CAF Alojza ALOJZ, rođen 14. marta 1940, godine, Tomaž pri Ormožu, Ormož, Maribor;
CEROVIĆ Branka GVOZDEN, rođen 1. januara 1938.godine, Kriva Reka, Čajetina, Titovo Užice;
CVIJETIĆ Ante MILAN, roden 12. marta 1933. godine, Junik, Dečani;
ĆAKANOVIĆ Milana JOVICA, rođen 18. septem- bra 1935. godine, Ziča, Kraljevo;
ĆAMPAZEVIĆ Ivana BRANISLAV, roden 1. marta 1941. godine, Veliki Gaj, Banatsko Plandište, Pančevo;
DIMIĆ Svetomira TOMISLAV, rođen 24. juna 1936.godine, Mala Plana, Prokuplje, Niš;
DONČEV Nikole LJUBOMIR, rođen 8. marta 1938.godine, Donja Ljubata, Bosiljgrad, Vranje;
DRAGUN Franje STIPO, rođen 11. novembra 1937.godine, Udurlije, Bugojno, Jajce;
DRAMIĆANIN Milete MILIVOJE, rođen 6. aprila 1936. godine, Prokuplje, Niš;
DUGALIĆ Momčila SREĆKO, rođen 24. juna 1937. godine, Ribnica, Kraljevo;
DUKOVIĆ Gvozdena BUDIMIR, rođen 14. juna 1938. godine, Bela Reka, Titovo Užice;
ĐAKOVIĆ Spasoja SLOBODAN, rođen 31. avgusta 1939. godine, Ratari, Obrenovac, Beograd;
ĐORĐEVIĆ Veselina BRATISLAV, rođen 20. septembra 1938. godine, Mozgovo, Aleksinac, Niš;
ĐORĐEVIĆ Vlastimira LJUBOMIR, rođen 13. maja 1941. godine, Mršinci, Zablaće, Čačak;
ĐURĐEVIĆ Momira BRANISLAV, roden 16. jula 1940. godine, Sombor;
ĐURĐEVIĆ Dobrivoja KRSTIVOJE, rođen 17. februara 1937. godine, Ba, Ljig, Valjevo;
ĐURĐEVIĆ Radovana STEVAN, rođen 27. januara 1937. godine, Petrovčić, Surčin, Beograd;
ERDEC Ivana JOSIP, rođen 5. jula 1936. godine, Crkovec, Lepoglava, Varaždin;
FILIPOVIĆ Dimitrija VOJISLAV, roden 8. novembra 1937. godine, Malajnica, Jabukovac, Zaječar;
FORJAN Dragutina GABRIJEL, rođen 25. januara 1939. godine, Cerje, Krapina;
GALOV Luke FRANE, rođen 9. marta 1938. godine, Badžula, Metković, Makarska ;
GOLDNER Franca FRANC, rođen 4. januara 1936. godine, Zemun, Beograd;
GOLOB Apolonije BRUNO, roden 19. oktobra 1939.godine, Idrija, Nova Gorica;
GRBIĆ Tanasija MIRKO, rođen 8. maja 1936. godine, Medak, Gospić;
HADŽIMUSIĆ Ibrahima MEHO, rođen 2. februara 1933. godine, Mostar;
HASIĆ Mehe MUSTAFA, rođen 15. januara 1937. gođine, Tuzla;
HAUPTMAN Viktora VIKTOR, rođen 26. januara 1936.godine, Trbovlje, Ljubljana;
HRŠAK Franje ALOJZ, rođen 30. aprila 1933. godine, Mihaljekov Jarek, Krapina;
JAKOBOVIĆ Đure DRAGUTIN, rođen 28. aprila 1939.godine, Osijek;
JANKOVIĆ Živojina RATKO, rođen 12. jula 1936. godine, Dragoševac, Svetozarevo;
JANKOVIĆ Nikolaja TEODOR, rođen 12. januara 1940. godine, Bela Crkva, Pančevo;
JOVIĆIĆ Vukića RADOMIR, roden 14. decembra 1939.godine, Prilički Kiseljak, Ivanjica, Ćačak;
KARAIVANOVSKI Petra DIMITAR, rođen 17.maja 1938. godine, Bitola;
KARIĆ Muhameda IVAN, rođen 25. decembra 1936.godine, Kalinovica, Samobor, Zagreb;
KARL Romana DRAGO, roden 28. juna 1940. godine, Dubrovnik;
KAURIN Nikole PETAR, rođen 24, januara 1940. godine, Ribnik, Ključ, Prijedor;
KITEVSKI Spire LAZAR, rođen 17. septembra 1938.godine, Kukurečani, Bitola;
KITIĆ Kostadina ZDRAVKO, rođen 29. aprila 1940.godine, Niš;
KNEŽEVIĆ Milana BOGDAN, rođen 13. aprila 1936. godine, Veliki Cvetnić, Drvar, Bihać;
KODRIĆ Janeza IVAN, rođen 28. novembra 1939. godine, Zabovci, Ptuj, Maribor;
KOGOJ Antona EVGEN, rođen 1. decembra 1936. godine, Vitovje, Šepaz, Nova Gorica;
KOSANOVIĆ Rade SAVO, rođen 6. maja 1938. godine, Kunić, Plaški, Ogulin;
KOVAČEVIĆ Stanoja RADE, rođen 10. jula 1940. godine, Budine, Zvornik, Tuzla;
KOVAČEVIĆ Cvije VUKAŠIN, rođen 4. juna 1933. godine, Veliki Radić, Bosanska Krupa, Bihać;
KRAMAR Antona ZVONIMIR, rođen 19. avgusta 1940.godine, Ljubljana;
LAZAREVIĆ Branislava ŽIVOTIJE, rođen 25. januara 1937. gođine, Bagrdan, Svetozarevo;
LAZAROV Angela JORDAN, rođen 11. decembra 1937.godine, Grdovci, Kočani, Štip;
LJUBISAVLJEVIĆ Radojka VELIMIR, rođen 16.februara 1937. godine, Drašmirovac, Glogovac, Svetozarevo;
MANDIĆ Luke MILE, rođen 6. oktobra 1934. godine, Hardomilje, Ljubuški, Mostar;
MARČEC Mije PAVAO, rođen 28. juna 1936. godine, Mihovljan, Čakovec;
MARTINOVIĆ Milinka BOŽIDAR, rođen 28. jula 1938.godine, Carevo Selo, Štip;
MATIĆ Milovana VASO, roden 15. jula 1935. godine, Novi Sad;
MEDVED Janeza JANKO, rođen 8. đecembra 1937. godine, Dolga Gora, Šentjur, Celje;
MEKTEROVIĆ Lazara VLAJKO, rođen 7.maja 1940. godine,Jagodnjak,Beli Manastir,Osijek
MIHAJLOVIĆ Sime VOJISLAV, rođen 22. januara 1937. godine, Priboj, Leskovac;
MIJATOVIĆ Jevrema MITAR, rođen 7. novembra1936.godine, Bačevci, Ljubovija, Šabac;
MILORADOVIĆ Rafaila ŽIVORAD, rođen 15.avgusta 1935. godine, Kučevo, Požarevac;
MILOVANOVIĆ Vladete MILIVOJE, rođen 27. marta 1937. godine, Beograd;
MILOŠEVlĆ Vase MILORAD, roden 13. avgusta 1938.godine, Verići, Istok;
MIRIĆ Mihajla PETAR, rođen 20. avgusta 1940. godine, Donje Dubrave, Ogulin, Karlovac;
MILUTINOVlĆ Milutina SREDOJE, roden 25. jula 1935.godine, Buar, Titovo Užice;
MLAĐENOVIĆ Dragiše RADOMAN, roden 30.juna 1940. godine, Krstac, Sjenica, Kraljevo;
MOLIČNIK Aleša ALOJZ, rođen 20. marta 1941. godine, Luče, Mozirje, Celje;
MRVALJEVIĆ Živojina BOŽIDAR, roden 15. novembra 1939. gođine, Gornje Kordinice, Prokuplje, Niš;
MIŠlĆ Dragoslava MILORAD, rođen 22. jula 1934, godine, Dučina, Mladenovac, Smederevo;
MUMINOVIĆ Hazima HARIZ, rođen 17. januara 1941.godine, Vražići, Čelić, Brčko;
NARANČlĆ Jovana MILAN, rođen 28. oktobra 1937.godine, Kočićevo, Subotica;
NEČAKOV Đoke RADIVOJ, rođen 25. marta 1940. godine, Opovo, Pančevo;
NEŠIĆ Miloja STANKO, rođen 17. aprila 1941. godine, Topli Dol, Surdulica, Vranje;
NIKOLIĆ Miodraga ZORAN, rođen 30. marta1939. godine, Beograd;
NIŽIC Joze MILE, rođen 20. maja 1939. godine, Lisice, Ljubuški, Mostar;
NURKIĆ Jusufa EŠEF, rođen 22. novembra 1936. godine, Tuzla;
OSTOJIĆ Živka JOVAN, rođen 19. septembra1939.godine, Vrela, Žabljak;
OŽANIĆ Vinka VINKO, rođen 12. februara 1937. godine, Delnice, Rijeka;
PAJIĆ Stojana RADISLAV, rođen 25. septembra 1938.godine, Perna, Topusko, Karlovac;
PEN Maksa MAKS, rođen 9. juna 1942. godine, Zgornja Hajdina, Ptuj, Maribor;
PETKOVSKI Kire METODIJE, rođen 25. oktobra 1940.godine, Bitola;
PRIBANlĆ Jure ADOLF, rođen 18. februara 1941. godine, Skradnik, Ogulin, Karlovac;
PUČKO Jožefa JOŽE, rođen 23. jula 1937. godine, Guber, Ljutomer, Murska Sobota;
RADIŠIĆ Jage MIROSLAV, rođen 16. februara1938.godine, Banja Luka;
RADOJEVlĆ Vladimira NIKOLAJ, roden 6. novembra 1935. godine, Štip;
RADOJKOVIĆ Milivoja LJUBIŠA, rođen 15. jula 1936.godine ,Aleksinac, Niš;
RADONIĆ Luke MATE, rođen 4. decembra 1938. godine, Šarića Struga, Ploče, Makarska;
RAKIĆ Gvozdena CEDOMIR, rođen 23. decembra 1939.godine, Donja Konuša, Prokuplje, Niš;
RISTOMANOV Ristov METODIJE, roden 6. decembra 1937. godine, Strumica, Štip;
ROMANlĆ Lazara MILAN, rođen 20. juna 1940. godine, Osijek;
SANTINI Josipa ANTON, rođen 7. jula 1937. godine, Brodske Moravice, Delnice, Rijeka;
SEVČNIKAR Ivana PAVEL, rođen 15. juna 1937. godine, Dobrič, Žalec, Celje;
SIMIĆ Radivoje DUŠAN, rođen 15. marta 1934. godine, Skopje;
SPASOJEVIĆ Boška ŽARKO, rođen 1. maja 1934. godine, Gornji Milanovac, Čačak;
STANKOVlĆ Mladena BLAGOJE, roden 21. maja 1934.godine, Dragovac, Bojnik, Leskovac;
STANKOVlĆ Senta ĐORĐE, rođen 2. decembra  1937.godine, Žitorođe, Vladičin Han, Vranje;
STANIĆ Maksima MILORAD, rođen 16. aprila 1939.godine, Višnjica, Pljevlja;
STANIĆ Mane ZDRAVKO, rođen 2. januara 1940. godine, Vodoteč, Brinje, Ogulin;
STANIŠIN Milivoja ISO, roden 24. januara 1940. godine, Krstur, Novi Kneževac, Zrenjanin;
STOJADINOV Stratije DRAGAN, roden 20. novembra 1935. godine, Groznatovci, Vlasina, Vranje;
STOJANOVlĆ Zlatomira BOŽIDAR, rođen 2. ja- nuara 1941. godine, Dubravice, Požarevac;
STOJANOVIĆ Srbislava JOVAN, rođen 12. no- vembra 1938. godine, Prisjan, Pirot, Niš;
STUPAR Sime ĐURO, rođen 8. maja 1939. godine, Smoljan, Bihać;
ŠAJN Jožefa VIKTOR, rođen 24. januara 1939. godine, Rijeka;
ŠEMRL Franca FRANC, rođen 22. aprila 1939. godine, Crni Vrh, Iđrija, Nova Gorica;
ŠINIK Stevana DRAGOLJUB, rođen 10. ma.ja1937.godine, Gornji Podgorci, Bosanska Gradiška;
ŠLAJPAH Alojza SLAVKO-ALOJZ, rođen 14. januara 1940. godine, Novo Mesto;
ŠORAK Ise MILE, rođen 15. juna 1936. godine, Jasika, Bihać;
ŠPEGAR Đukana JOVO, rođen 15. juna 1939. godine, Kolunić, Bosanski Petrovac, Bihać;
ŠTIRJAN Ivana VLADO, rođen 25. marta 1939. godine, Donji Prnjarevec, Križ, Kutina;
TARAŠ Ivana MARIO, rođen 4. jula 1938. godine, Split;
TODOROVIĆ Vidoja MOMČILO, rođen 10. jula1938.gođine, Lozovik, Smeđerevo;
TOMAŠIĆ Jure VILIBALD, rođen 29. septembra1935.godine, Anton na Pohorju, Slovengradec, Maribor;
TOMIĆ Miljka DRAGOSLAV, rođen 29. septembra 1940. godine, Donja Rašica, Blace, Niš;
TOPOLOVŠEK Ivana JOŽE, rođen 18. maja 1937. godine, Poklek, Sevnica, Novo Mesto;
TRIŠIĆ Stanimira DOBRIVOJE, roden 24. oktobra 1939.godine, Gostilje, Čajetina, Titovo Užice;
UČAKAR Bernarda ALBERT, roden 21. marta1936.godine, Andraš, Žalec, Celje;
VASILJEVIĆ Spasoja ŽIVADIN, rođen 13. jula 1937.godine, Glavinci, Svetozarevo;
VIDANOVIĆ Radisava MILIVOJE, rođen 25. januara 1939. godine, Kamik, Pirot, Niš;
VIDMAR Antona IVAN, rođen 6. avgusta 1939. godine, Cirje. Videm Krško, Novo Mesto;
VOJINOVIĆ Milutina JOVAN, rođen 15. avgusta 1939.godine, Beograd;
VUČKIĆ Bajre ADAM, rcđen 25. avgusta 1940. godine, Slavonski Brod;
VUKIČEVIĆ Dušana RANKO, roden 21. decembra 1937.godine, Milatovići, Guča, Čačak;
ZEC Žarka DRAGOMIR, rođen 24. novembra 1935. godine, Donji Jelovac, Bosanska Dubica, Prijedor;
ZORANOVIĆ Bogoljuba JEFTO, rođen 16. juna 1938.godine, Slavonski Kobaš, Lužani, Slavonski Brod;
ŽIVKOVIĆ Tihomira BOŽIDAR, rođen 28. februara 1937. godine, Vojska, Svilajnac, Svetozarevo.

Vrhovni komandant oružanih snaga
maršal Jugoslavije
Josip Broz Tito
U K A Z broj 89 VKOS od 1.11.1962. o proizvođenju XIV klase Tito

https://otpisani.niceboard.com

Nazad na vrh  Poruka [Strana 1 od 1]

Similar topics

-

Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu