Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Niste konektovani. Konektujte se i registrujte se

NAREDBA Broj 139 VKOS O PROIZVOĐENJU VII klasa ŠAOA

Napiši novu temu  Odgovori na poruku

Ići dole  Poruka [Strana 1 od 1]

cyber fulkrum

cyber fulkrum
Admin

VII klasa ŠAOA

NAREDBA Broj 139
VRHOVNOG KOMANDANTA ORUŽANIH: SNAGA FNRJ OD 1 NOVEMBRA 1953
GODINE
Na osnovu člana 42 i 43 Zakona o službi u JA od 20 jula 1946 godine i člana 5 Uredbe o
službi oficira, generala, admirala i vojnih činovnika JA od 15. novembra 1946 godine,

proizvode se:

u čin potporučnika

Vodnici — pitomci VII klase Škole za aktivne oficire avijacije:

1. AĆIMAC Lazara BURICA,
2. ADŽIĆ Dušana RADE,
3. AJHLER Emila VLADIMIR,
4. ANDOLJŠEK Antona ANDREJ,
5. ANDRIĆ Branislava JOVlŠA,
6. BAČIĆ Prijema FRANKO,
7. BAJČETIĆ Azima MILOŠ,
8. BAKJAC Antona IVAN,
9. BARIĆ Ivana JOSIP,
10. BAZBRADICA Ðure STEVO,
11. BIGOVIĆ Jove STANKO,
12. BLAZIĆ Rodoljuba ANTONIJE,
13. BOGATAJ Jože IVAN,
14. BORJAN Steve BOŽO,
15. BOSTIĆ Viktora SLAVKO,
16. BREBANOVIĆ Marinka SAVO,
17. BUDIMIR Mihajla DUŠAN,
18. BUNČlĆ Gligorija MILAN,
19. BUNJEVAC Miće ÐURO,
20. CENČIĆ Viktora NIKOLA,
21. CRNOJEVIĆ Blaža B0ŽIDAR,
22. CVETKOVIĆ Ðorđa LUKA,
23. ČERNAĆ Jerneja JERNEJ,
24. ČOMIĆ Miloša BOGDAN,
25. ČOZ Pavla SILVO,
26. DADIĆ Slavka MARKO,
27. DAMJNOVIĆ Mihajla SPOMENKO,
28. DANKOVIĆ Milana KOŠTA
29. DILPARIĆ Zivka ÐORDE,
30. DIMITROVSKI Atanasa LJUBEN,
31. DIMKOVSKI Petra MOMČILO,
32. DMITROVIĆ Jove MILAN,
33. DRABIK Marijana ZDRAVKO,
34. ÐAPA Franje ANTON,
35. ÐORDEVIĆ Vojina DUŠAN,
36. ÐORDEVIĆ Stevana MILOJE,
37. ÐORDEVIĆ Stanoja MILOŠ,
38. ÐORDEVIĆ Ljubisava PETAR,
39. ÐUKNIĆ Milorada MILOVAN,
40. DŽlLITOV Nestora STEVA,
41. FILKOVIĆ Steve MIRKO,
42. FRANETA Marka BRANKO,
43. FRANIN Anđela ŠlME,
44. HADŽIM Franje ANDRIJA,
45. HORVAT Antona VLADIMIR,
46. IVANOVIĆ Koste NAJDAN,
47. IVANOVSKI Simeona TIHOMIR,
48. ILIĆ Kostadina MILOVAN,
49. ILIĆ Joše OBRAD,
50. JAPUNDŽIĆ Nikole RADE,
51. JELlČlĆ Mila VELJKO,
52. JELIĆ Živojina MILIJA,
53. JEREMIĆ Dragoslava MILUN
54. JOSIFOVSKI Metodija JOSIF,
55. JOVANOVIĆ Nikole MIODRAG,
56. JOVlĆ Matije JOVAN,
57. JURKOVlĆ Antona ALBERT,
58. KALINIĆ Ilije PETAR,
59. KAVGIĆ Save LAZAR,
60. KAVIĆ Nikole JOSIP,
61. KEKIĆ Nikole JOVAN,
62. KENDA Franje DRAGO,
63. KERKEZ Ðure ILIJA,
64. KERŽlČ Leopolda JOŽE,
65. KLANČIĆ Joška JOŠKO,
66. KONJEVODA Ante MILE,
67. KOSANOVIĆ Lazara BOŠKO,
68. KOSI Ignaca IGNAC,
69. KOSTIĆ Živojina SVETOLIK ,
70. KOVAČEVIĆ Rajka BRANKO,
71. KOVAČEVIĆ Petka ČEDOMIR,
72. KOVAČEVIĆ Ilije DUŠAN,
73. KOVJANIĆ Milana RATKO,
74. KRAJNOVIĆ Blaže IVO,
75. KREČAR Gojka ILIJA,
76. KREŠTALICA Šime MIRKO,
77. KUĆ Milonje DRAGOLJUB,
78. KULIĆ Ante MARKO,
79. LANČIĆ Ivana ÐURO,
80. LESKOŠEK Franca FRANC,
81. LEVI Arnalda ALDO,
82. LINDIĆ Alojza VLADIMIR,
83. MAGIĆ Josipa TOMISLAV,
84. MAMUČEVSKI Mihaila GAVRIL.
85. MANASIJEVSKI Gacka TODOR,
86. MARAVIĆ Ðure MITAR,
87. MARIĆ Maksima RANKO,
88. MARINKOVIĆ Miloša LJUBOMIR,
89. MARKOVIĆ Vojislava STANKO,
90. MARKUŠ Riste BORISLAV,
91. MATEJČIĆ Stjepana VJENCESLAV,
92. MERDOVIĆ Sekule VUKAŠIN,
93. MIKINAC Petra IVICA,
94. MILČIĆ Josipa VLADO,
95. MILIVOJEVIĆ Milorada VELIZAR,
96. MILOJEVIĆ Dorđa SRÐAN,
97. MILOŠEVIĆ Jovana DORDE,
98. MILJKOVIĆ Dragiše MIROSLAV,
99. MIŠKELJIĆ Nikole ZORAN,
100. MIŠLJENOVIĆ Ðure MILAN,
101. MRÐA Petra VLADO,
102. NAUMOVSKI Vasila PETAR,
103. NIKOLIĆ Gracije ZVONKO,
104. NOVAKOVIĆ Bogdana BOŠKO,
105. NOVAKOVIĆ Pavla VELIZAR,
106. NOŽINIĆ Ilije JAKOV,
107. OBLAK Franca FRANC,
108. OSMANLIĆ Huse FERID,
109. PAULIN Franca FRANC,
110. PAVLOVIĆ Živadina LJUBODRAG,
111. PAVLOVIĆ Dušana MILAN,
112. PAVLOVIĆ Ranisava MILIJA,
113. PEJKOVIĆ Velička ALEKSANDAR,
114. PETAVER Ivana SLAVKO,
115. PIRC Pavla DRAGO,
116. PLAVULJ Huseina DŽEMAL,
117. PODGORELAC Jakova DRAGAN,
118. POGAČAR Franca PAVEL,
119. PONJAVIĆ Dragića RADOMIR,
120. POPOV Milorada JOVAN,
121. POPOVIĆ Stanimira PETAR,
122. POTOČNIK Stanka BOGDAN,
123. PRODAN Jakova IVAN,
124. RADOVIĆ Vukote MILADIN,
125. RAJAČIĆ Marka MANE,
126. RAKITIĆ Mate IVAN,
127. RISTIĆ Pavla ALEKSA
128. RIZI Emila STJEPAN,
129. ROKVIĆ Petra DUŠAN,
130. SAMARŽlĆ Špira MOMČILO,
131. SOKOLOVSKI Borisa JANČE,
132. SRETENOVIĆ Milana DRAGAN,
133. STANIĆ Alojza VITKO,
134. STANISAVLJEV Milojka JOVAN,
135. STANKOVIĆ Dušana BRANKO,
136. STANKOVIĆ Petra SAVA,
137. STANKOVIĆ Nikole STAVAN,
138. STOJÈEVIĆ Dragoslava MILUTIN,
139. STOJČlĆ Branka DRAGOSLAV,
140. STOJKOVIĆ Milutina PETAR,
141. ŠARKEZI Ivana STJEPAN,
142. ŠELMIĆ Dragiše MILAN,
143. ŠINIK Miloša VELJKO,
144. ŠKRTIĆ Filipa IVAN,
145. ŠPIRANEC Ivana B0ŽIDAR,
146. ŠUNDUKOVIĆ Milana BRANKO,
147. ŠUPUT Milana NIKOLA,
148. ŠUSTAR Janeza JANEZ,
149. ŠUTAKOVIĆ Veselina ARANÐEL,
150. ŠUTAKOVIĆ Veselina DOBRIVOJE,
151. TABAŠEVIĆ Bogdana VUKOICA,
152. TERENTA Ivana SLAVKO,
153. TODOROVlĆ Milojka ALEKSANDAR,
154. TOMIĆ Milana ÐURO,
155. TOMIĆ Spasoja PETAR,
156. TOPOLČIĆ Josipa ÐURO,
157. TRBOJEVIĆ Laze MITAR,
158. TUKSOR Dragutina BRANKO,
159. TURK Ivana JANEZ,
160. TURK Franje STJEPAN,
161. ULRIH Vjekoslava ZDENKO,
162. VAJS Mihaela ALOJZ,
163. VASOVIĆ Bogosava JOVAN,
164. VEJIN Petra RADE,
165. VELEVSKI Mitre MILISAV,
166. VELICKOVIĆ Miluna DRAGAN,
167. VESELIĆ Mirka VOJISLAV,
168. VIDAKOVIĆ Sisona LUKA,
169. VIJATOVIĆ Stanka BOŠKO,
170. VLADIĆ Dragana PETAR,
171. VLAISAVLJEVIĆ Laza ILIJA,
172. VUJAČlĆ Drage MOMČILO,
173. VUJIĆ Radomira MILAN,
174. VUJlČlĆ Stanoja NOVICA,
175. VUJOVIĆ Aleksandra SVETISLAV,
176. VUKOVIĆ Stojana MIROSLAV,
177. ZEMLJIĆ Tomaža VINKO,
178. ZIDANIĆ Josipa STANISLAV,
179. ZORAN Dušana VOJISLAV,
180. ZRNIĆ Alekse ŽARKO,
181. ZVICER Stevana ÐORÐE,

Vrhovni komandant Oružanih snaga FNRJ
Maršal Jugoslavije,
Josip Broz Tito, s. r.

VII kl. VVA
SVL br. 17. strana 498 od 1. decembra 1953. godine

https://otpisani.niceboard.com

Nazad na vrh  Poruka [Strana 1 od 1]

Napiši novu temu  Odgovori na poruku

Similar topics

-

Dozvole ovog foruma:
Možete odgovarati na teme u ovom forumu