Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Niste konektovani. Konektujte se i registrujte se

Ukazi o proizvođenju XXXI klase iz 1981 i 1982.godine

Ići dole  Poruka [Strana 1 od 1]

cyber fulkrum

cyber fulkrum
Admin

U K A Z broj 1/26

PREDSEDNIŠTVA SOCIJALISTlCKE FEDERATIVNE REFUBLIKE JUGOSLAVIJE OD 31. JULA 1981. GODINE

Na osnovu člana 45, a u vezi sa članom 27. Zakonn o službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i Odluke o ovlašćenjima predsednika Predsedništva SFRJ da u ime Pređseđništva SFRJ donosi i potpisuje akta o pitanjima iz oblasti rukovođenja i komanđovanja oružanim snagama SFRJ (O. br. 29/80)

a)proizvode se

PITOMCI XXXI KLASE VAZDUHOPLOVNE VOJNE AKADEMIJE

u čin potporučnika avijacije:

GULJAŠ Imre ZOLTAN,
MIRKOVIĆ Drage GOJKO;

b)primaju se u aktivnu vojnu službu i proizvode

PITOMCI XXXI KLASE VAZDUHOPLOVNE VOJNE AKADEMIJE

u čin potporučnika avijacije:

ANDREJIĆ Vidosava ZORAN,
ARSOVSKI Milana DRAGAN,
AVDIĆ Salka SUČRIJA,
BARTOŠ Ivana OTO,
BITIĆ Demira LEONID,
BOBIĆ Rada ŽARKO,
BOGU Ragiba SENAD,
BUZA Emina TOMOR,
CVIJOVIĆ Mihaila ZORAN ,
DRAKULIĆ Nikole MILAN,
ĐERIĆ Steve DUŠKO,
ĐETVAI Janoša RUDOLF,
ĐORĐEVIĆ Velimira DRAGAN,
ĐORĐEVIĆ Toplice MIODRAG,
FILIPIĆ Save RADOMIR,
GAVRILOVIĆ Dragutina ŽlVOJIN,
GEORGIJEV Trojana VLADIMIR,
HALILOVIĆ Akifa HARIZ,
IDEI Nandora ŠANDOR,
ILIEV Zdravka VLADIMIR,
ISENI Sokolja ZEF,
IVANOVIĆ Branislava NEBOJŠA,
KAHRIMANOVIĆ Bege FIKRET,
KARAN Mirka RADE,
KARAS Đure TIBOR,
KNEŽEVIĆ Andrije ŽELJKO,
KOLOMEJAC Joze ŠTEFKO,
KOVAČEVIĆ Čedomira DRAGIŠA,
KRALJ Josipa-Jože BORIVOJE,
KRANJC Alojza MIROSLAV,
KRSMANOVIĆ Branislava DRAGAN,
LAZIĆ Rajka RADISLAV,
LEKIĆ Milutina BRANKO,
LUKIĆ Milana ZORAN,
MARIN Jandrije DUŠKO,
MARKOVIĆ Rada JOVICA,
MIĆOVIĆ Miće BOŠKO,
MITROVlĆ Branka BRANISLAV,
MUSTAFA Ramiza JOHI,
NASRADIN Dušana PETAR,
OMANOVIĆ Ahmeta VILDAN,
PEKIĆ Mehmeda GORDAN,
PERIĆ Franje NEĐO,
PEROVANOVIĆ Slobodana NEBOJŠA,
POPOVIĆ Milana BOŠKO,
RADANOVIĆ Rada ŽELJKO,
RADULOVIĆ Mirka VLADIMIR,
STAJIĆ Stevana DOBRICA,
ŠAGOLJ Vinka ZVONIMIR,
ŠČEKIĆ Vukadina ZORAN,
ŠTULIĆ Dušana STANKO,
ŠUČUR Vlade MILIVOJ,
TENŠlĆ Ivana ZORAN,
TIPURA Ivana ILIJA,
TOMASOV Mirka GORAN,
TRAJKOVSKI Ilije LASTE,
VIĐEN Muharema DAMIR,
VUČETIĆ Petra BRANKO,
VUJlĆ ČEDOMIRA MILAN.

Predsednik
Predsedništva SFRJ
Sergej Kraigher, s. r.

U K A Z broj 2/26

PREDSEDNISTVA SOCIJALISTlČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE OD 30. JULA 1982. GODINE

Na osnovu člana 45, a u vezi sa članom 27. Zakona
o službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i Odluke o ovlašćenjima predsednika Predsedništva SFRJ da u ime Predseđništva SFRJ donosi
i potpisuje. akta o pitanjima iz oblasti rukovođenja i komandovanja oružanim snagama SFRJ (O. br. 29/80)

a) prodzvodi se

PITOMAC XXXI KLASE VAZDUHOPLOVNE VOJNE AKADEMIJE

u čin potporučnika avijacije

SELAK Ante IVAN;

b) primaju se u aktivnu vojnu službu i proizvode

PITOMCI XXXI KLASE VAZDUHOPLOVNE VOJNE AKADEMIJE

u čln potporučnika avijacije:

ARIZANOV Georga ILJO.
ATANASOVSKI Lazara VASE,
BABIĆ Radoslava DRAGOMIR,
BARALIĆ Rizaha AMIR,
BARUNOVIĆ Branka JOSIP,
BELJIN Bogdana ZELJKO,
BJELICA Salema HASAN.
BLAGOJEVIĆ Dragiše MIROSLAV,
BRUDAR Karola KARLO,
BUBEK Mirka JOSIP,
CIGROVSKI Mate DARKO,
COKLA Mustafe ETEM.
CRNIČKI Josipa MLADEN.
DERVIŠBEGOVIĆ Mehe NEDIB,
ĐOGO Vukana SPASOJE.
ĐUKANOVIĆ Obrada NEBOJŠA,
ĐUKIC Slavka VLADAN,
ERCEGOVAC Milana DUŠAN,
ERKOČEVIĆ Alije MAJID,
FERJANČlČ Leopolda ANDREJ,
GRAHEK Štefana MIRAN,
HASIĆ Edhema DŽEVAD,
ILlĆ Milete DRAGAN,
JELINlĆ Franje ZVONIMIR,
JOJIĆ Dragana RANKO,
JOVANOVIĆ Velimira LJUBIŠA,
JOVANOVIĆ Dobrivoja RADENKO,
KODER Karela MARKO.
KUŽET Stevana SLOBODAN,
LAZIĆ Đoke LJUBOMIR.
LOPARIĆ Stjepana DAMIR,
MANDlĆ Krstomira BORIŠA,
MARIĆ Vinka RADOVAN,
MARKT Draga DAMIR.
MEDIĆ Dragana SLOBODAN,
MIHAILOVIĆ Milije VLADIMIR,
MILOŠEV Save ŽlVAN,
MlŠČEVlĆ Svetozara ZLATKO,
NIKOLlĆ Stanislava NEBOJŠA,
NUSPAHlĆ Nusreta ZLATKO,
PANDŽlĆ Ibrahima ASIM,
PARAVLlĆ Jusufa HUSO,
PAVLOVlĆ Milorada MILENKO,
PETRIČ Vladimira MITJA,
POPARA Krste VLADIMIR,
PRVULOVIĆ Tomislava NOVICA,
PUŠKARICA Luke OBRAD,
RADEŽ Ivana SILVESTER,
RADOVANOVIĆ Milenka BRANISLAV,
RAKIĆ Dragoslava RADOSLAV,
RANĐELOVIĆ Tugomira DRAGOSLAV,
ROKNIĆ Stanka MILE,
SOKOLOVIĆ Desimira SLAVOLJUB,
SRBLJANIN Dragana DRAŽEN,
STANKOVIĆ Dragoljuba SLOBODAN,
SUBU Andreja KOSTA,
ŠTEFANOVIĆ Save VLATKO,
TUBAK Zdravka ŽELJKO,
UZUR Milana ZLATKO,
VAŠ Teodora ŠANDOR,
VRANGELOVSKI Ramazana NEŠA,
VRANIĆ Puniše MIRKO,
VUKOVIĆ Vojislava VUKSAN,
VUKUŠIĆ Tonka MIRKO,
ZABUNOV Stevana IVAN,
ŽIVKOVIĆ Marijana MARKO.

Predsednik
Predsedništva SFRJ
Petar Stambolić, s. r

https://otpisani.niceboard.com

Nazad na vrh  Poruka [Strana 1 od 1]

Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu