Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Niste konektovani. Konektujte se i registrujte se

AERODROM VIS

3 posters

Ići dole  Poruka [Strana 1 od 1]

1AERODROM VIS Empty AERODROM VIS Ned Jun 10, 2007 1:41 am

ZuluDelta

ZuluDelta

AERODROM VIS

Saveznici su iz afrike preko sicilije 1. 10. 1943. zauzeli južnu Italiju dobili su veliki dio aerodroma koje su njemci dosta oštetili, brzo su osposobljeni i na njih iz sjeverne afrike prebazirali stratešku i taktičku avijaciju. Već nakon kratkog vremene sa njih lete prve formacije 15. USAAF / američke zračne armije na bombardiranje Winerneustadt / bečko novo mjesto/. Od tog dana sve do 8. 5. 1945. savezničko strateško zrakoplovstvo vrši napad na ciljeve u Austriji, Čehoslovačkoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Jugoslaviji i južnoj Francuskoj.
Zabilježeno je, da je tokom 9. mjeseca i 10. mjeseca 1943. na prostor Jugoslavije doletjeli avioni 624 SQ. BAF-a tipa Halifax sa simboličnim pošiljkama materijala za NOVJ.
Isto tako zabilježeni su prvi borbeni letovi saveznika na našem području, bilo je to 24. 10. 1943. avioni tipa Kittyhawk P-40 iz sastava 239 SQ. Britanskog desert air force /DAF /, napali su Njemačke brodove koji su vršili desant na Pelješac, napad su ponovili i slijedeći dan.
Sad u jasnijim okolnostima možemo promatrati otok Vis i njegov strateški značaj i za nas i za saveznike. Nije naodmet pomenuti , poslije kapitulacije Italije 1943. Njemci na aerodrom Zemunik i Mostar prebaziraju lovačku, bombardersku i izviđačku avijaciju, zauzimaju obalni pojas.
Razdoblje sve do proljeća 1944. vidljiva je prisutnost avijacije na obje strane jadrana i Njemačke i savezničke. Saveznici su djelovali lovcima, lovačko bombarderskom i bombarderskom avijacijom po brodovima, zatim napad je vršen na luke od Bakra, Lošinja do Gruža. Težište napada bilo je na sektoru III. To je bilo zapravo Zadarsko-Šibenski pomorski obalni sektor.
Zanimljivo je Njemačko redovito izviđanje to je Vis, Hvar, Biševo, za brodove mornarice NOVJ 3.mj. 1944. naročito intenzivno u ovom periodu, Nijemci izviđaju s avionom Fieseler Storh, leteći malom brzinom, rode s malih visina pročešljavaju svaku uvalu lako otkrivaju maskirane brodove. Skoro svaki dan poslije svitanja i u sumrak, to bi se poklapalo u vremenskoj pauzi najranijeg dolaska i najkasnijeg odlaska savezničkih aviona koji su bazirali u Italiji. Roda sa aerodroma Zemunik leti rutom Zadar- Molat duž obale Dugog otoka do Žirija, otkrivene brodove napadaju najvjerojatnije avionima tipa HS-146 bombama 25-50 kg. i mitraljeskom vatrom, brodovi su prisiljeni napuštati skloništa i manevrima i uzvraćanjem vatrom odbiti napad.
U dokumentima , spominje se 13. 11. 1943. potreba za izgradnjom aerodroma na Visu, s obzirom da je Vis bio od posebnog vojnog i političkog značaja. Mora se imati na umu činjenica da je Vis centar diplomatske aktivnosti, sa saveznicima uključuje se u zajednički front u borbi protiv zajedničkog neprijatelja. Sredinom 1944. godine na Visu je Vrhovni štab NOVJ, centralni komitet KPJ, predsjedništvo AVNOJ-a i savezničke vojne misije. Pored toga tu je baza mornarice.
Na Visu Nijemci nikad nisu bili, prema nekim izvorima planova za njegovo zauzimanje je bilo, njima je strateški bio važan zbog neometanog pomorskog prometa prema Albaniji i Grčkoj. Od 23. 1. 1944. njemačka avijacija naročito intezivno svakodnevno vrši izviđanja nad otokom, treba istaknuti njihova razmišljanja o savezničkom iskrcavanja na ovoj strani jadrana.
Za saveznike Vis je imao geostrateški značaj, produžen akcijski radijus avijacije, osim toga bio bi koristan za oštećene bombardere koji su djelovali po europi i balkanu, o tome postoji depeša od 20. 1. 1944. o uspostavi čvrste veze sa saveznicima. Saveznici su u pružanju pomoći malo pretjerali, njhovi brodovi potopili su greškom naša tri broda, a saveznički avioni još četiri broda.
Naime, spomenutog datuma 13.11.1943. vrhovni štab je operativnom štabu uputio depešu: dali postoji mogućnost da se ispita izgradnja aerodroma, s obzirom da je sve teže sačuvati avione na aerodromu Livno. Komisija obilazi terene na Visu 21. 11. 1943. određena su dva najpogodnija mjesta, Velo polje koje je dugo 1500m, širine 600m i Dračevo polje koje je duplo manjih dimenzija.
Sredinom travnja na Pliškom polju uređeno je letilište za avione za vezu, kako nije bilo pogodno za kasnije baziranje borbene i transportne avijacije, saveznici poduzimaju mjere da se sagradi bolji aerodrom sa metalnim zastorom , uputili su jednu stručnu komisiju. Odmah po dolasku Britanske komisije 23. 3. 1944. dužina PSS 1200X60m. U međuvremenu na postojeće letilište na Pliškom polju sletio je prvi avion koji je istog dana 12.4. 1944. trebao poletjeti za Bari, u izvještaju stoji :
12. ovog mjeseca donio je neku poštu jedan amerikanski lovac bombarder koji se pri uzletanju zapalio i pao na 11 četu bataljuna 1 brigade gdje je nastradalo devet drugova mrtvih i pet ranjenih.
Za devet dana od 18. do 25. 4. 1944. zajedničkim snagama naših, Britanskih i Američkih vojnika završena je izgradnja aerodroma Vis. Prvo je iskrčena površina 27 hektara u Velom polju, skinut sloj humusa, nivelirano i nasipana površina koja je popločana rešetkastim metalnim pločama, dimenzije PSS / 850x140m / čini se da mi je pista nešto široka/ mislim da je točno 900x60m uz sigurnosna proširenja na oba kraja PSS 150m.
Aerodrom je kritiziran samo jedna PSS, bočni vjetrovi su česti uzroci nezgoda, teren van pruga neuređen, svako najmanje skretanje je neminovan lom aviona, željezna podloga para gume na točkovima, Kane i Vis dva su najgora aerodroma koje je BAF koristio. Staze za prinudno sletanje bile su po nuždi po svim Viškim poljima, posle povratka velikih formacija oštećeni avioni sletali su gdje god su mogli ili kad nisu imali gdje posade su napuštali avione koji su završavali u moru.
Meteorološki uvjeti su negativno utjecali na izvršavanje letačkih zadataka, poslije obilnih kiša pomoćno letilište u Pliškom polju pa i popločana PSS u Velom polju, bio je primjer kad je u raskvašenom polju jedan B-24 liberator zaglavio u blatu i tako zakrčio cijeli aerodrom, u međuvremenu pojavilo se još 8 Američkih oštećenih bombardera bez benzina da bi došli do Fođe ili drugih aerodroma u Italiji.
Za posljednja 3 mjeseca bombarderi iz 15. AIR USAAF prisilno se spustilo 215 četveromotornih bombardera oštećenih od toga popravljeno 204 koji su se vratili u svoje baze, spašeno 1936 avijatičara.
Aerodrom je osiguravala 26. divizija i mornarica NOVJ, logistika je bila saveznička, tu je postojala saveznička komanda aerodroma .

BAF je formiran 7. 6. 1944. za Jugolaviju i Grčku / komanda je u Bariju /
BAF ima 8 sqvadrona i 1 flight ukupno 120-300 aviona / wing ima 75 aviona / wing u svom sastavu ima najmanje 2 Sq. do 5 Sq. i više, lovačko bombarderski imaju po 2 flight-a svaki po 8 aviona / Sqvadron ima 16 aviona, a detshman ima 4-8 aviona.

281 WING – aerodrom Canne
6. SQ. – Hurricane IV
32. SQ.- Spitfire V
249. SQ. – Spitfire V
253.SQ. – Spitfire IX
352.SQ. – YU. Spitfire V b/c
351. SQ. – YU Hurricane IV rp

283 WING – Liverano
102. ICAF. SQ. – Machi M 205
105. ICAF. SQ. –Machi M 205

254. WING – Biferno
13. SQ. Grci - Baltimore V
16. SQ SAAF – Beaufighter X
19. SQ SAAF - Beaufighter X
39. SQ - Beaufighter X
213. SQ. – P-51 Mustang mk. IV

334. WING – Brindisi

148. SQ. – Halifax
1586. Poljski Flight
60. USAAF SQ. – C-47 Dakota
1. ICAF. SQ. – SM. 82
88. ICAF. SQ. – Cant Z-1007

U periodu od 12.4. do 18. 8. 1944. bazirao je ograničeni broj aviona, 31.5. do 5.6. 1944. na aerodromu samo danju tri saveznička skvadrona 6. / 32. / 249 SQ. preko noći bi ostajao po jedan detašman u početku to je bio jedan flajt 6. SQ namjenjen za izviđanje koje je vršeno u sumrak i u svitanje, u periodu od 18. 8. do 30. 1- 1945. naše dvije eskadrile na Viškom aerodromu držale su detašmane, do dva odjeljenja 352SQ, jedno odjeljenje 351SQ od 18.10.1944. do 18. 2. 1945. Prva parada u kojoj je bila avijacija 12. 9. 1944. na Viškom aerodromu na proslavi dvogodišnjice osnivanja 1. dalmatinske brigade.
U vremenu od 30. 1. do 9. 4. 1945. intezivna djelovanja avijacije i prebaziranje 352SQ i 351SQ sa aerodroma Kane / Canna / na Vis 352SQ od 2. 3 . kompletna na Visu, mada od 10. 2. za dopunu gorivom koristi aerodrom Prkos.
Od 23. 3. do 15. 4. 1945. na aerodromu Vis bazira kompletan 281. ving BAF, 6. / 73. / 352. / 351.SQ
U ovoj etapi na Visu bazira talijanska 20. grupa 51. ving BAF-a.
Glavni zadaci avijacije podrška 8. korpusu NOVJ Mostarska operacija, od 6.-14. 2. 1945. i 4. armiji u ličko-primorskoj operaciji od 20. 3. – 15. 4. 1945.
Početkom 4. mjeseca novo prebaziranje na aerodrom Prkos / Škabrnje, 9. 4. prebazirao je 281. ving, osim 352SQ koji vrši pripreme prebazira od 9. do 16. 4. 1945. ovo prebaziranje je iz razloga pružanja podrške 4. armiji u Riječko-Tršćanskoj operaciji.
Poslije 9. 4. 1945. aerodrom Vis postao je manje važan, talijanska 20. grupa 51. vinga koja je na Visu od 1. 2. 1945. ostaje zadnja sve do 5. 5. 1945. kada je izvršila posljednji zadatak sa Visa bilo je to izviđanje Zagreba poslije toga prebazira na aerodrom Monfalkone /Tržič /.
Ovdje treba napomenuti, nigdje nisam našao pravi razlog brzog odlaska 281. ving BAF-a , piše da zbog nastale situacije Trsta, BAF prilikom odlaska 351. i 352. SQ ostavio bez rezervnih djelova, goriva, maziva, ubojnih sredstava, ali naši su se nekako snašli i eskadrile bile u funkciji. Za vjerovati je da je to bila politička odluka vezana za Trst.
Iz BAF-a ispisane 15. 5. 1945. da bi 16. 5. formiran 1. LBP koji ima 40. pilota, 257 inžinjera i tehničara, 90 drugih specijalnosti , ukupno 470 ljudi, 16 hurricane IV RP, 17 spitfireVc , 3 spitfire IX, sudbina jednog neutvrđena / valjda se misli na Cenića i njegov let iz Zemuna u Prkos./Literatura:Čuvari našeg neba, Glasnici

2AERODROM VIS Empty Re: AERODROM VIS Uto Jun 16, 2009 11:51 pm

muzaferija

muzaferija

AERODROM VIS ExAERODROMVIS

http://www.vranjak.info/forum

3AERODROM VIS Empty Re: AERODROM VIS Sub Jun 15, 2013 7:09 pm

COLE-NO

COLE-NO

Pozdrav ekipo:-)

Aerodrom Vis ( Plisko polje) je sve  do negdje  1988-1989.god  -kolko tyoliko bio u upotrebi!
iako je sama pista bila zarasla u travu , nije se nimalo odrzala , ipak som je koristili za slijetanje helikoptera i z apotrebe sluzbe spasa i za letacku obuku. Ja sam bar na stotine puta slijetao sa Mi-8 jer sma bio stacioniran u Divulje ( Split)
Vec nakon 1989, pocinju neki vlasnici zemljista "okupirati" pistu i prervarati je u vinograde da bi danas  sva pista nestala u vinograde- malo boljih kategorija.-)
Steta  sto je pista nestala al s obzirom na vrlo malu upotrebu-i bolj eje da se koristi kao vinograd  pa mozemo uzivati u dobro poznato i slavno vino sa Visa:-)
I sto je jos interesantnije- Vis-om upravljaju zene i te kako uspjesno: od gradonacelnice do raznih sefova , upravnika , direktorica i jedna je od rijetkih opstina u Hrvatskoj gdje su vecinski zene politicari :-)
 
S pozdravom
Cole

Sponsored contentNazad na vrh  Poruka [Strana 1 od 1]

Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu