Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Niste konektovani. Konektujte se i registrujte se

Knjiga Vojislava Eskica DOBROVOLJNO JANJICARI II

Napiši novu temu  Odgovori na poruku

Ići dole  Poruka [Strana 1 od 1]

cyber fulkrum

cyber fulkrum
Admin
 Knjiga Vojislava Eskica DOBROVOLJNO JANJICARI  II 00d4c002886a62cf9648c777cf5bd7fda47b6d32

Počeo bih sa recenzijom mog klasića Miloja Pavlovića koju  je napisao za prvo izdanje  knjige Vojislava Eskića - Dobrovoljno janjičari čije je prvo izdanje doživelo svoj uspeh te se pojavilo i drugo dopunjeno izdanje:

Malobrojni su Ijudi koji imaju sposobnost da uoče događaje, pojave i situacije, a još malobrojniji oni koji imaju dara da sve to na pravi način opišu i predstave ostatku sveta. Upravo takav primer je Vojislav Eskić koji je pored nespornog dara, učinio i veliki napor da od zaborava otrgne sve ono što se događalo u periodu srednjoškolskog odrastanja i daljeg profesionalnog osposobljavanja u uslovima internatskog života i relativno stroge discipline.
Moguće je, da baš ti i takvi uslovi kreiraju događaje i situacije, tako lepo opisane u ovom radu. Zbog toga sam ubeđen da sve prethodne generacije, a verovatno i potonje, mogu u velikoj meri prepoznati sebe u ovom tekstu. Ja sam pripadnik druge generacije PŠ VVA - Pripremne škole za Vazduhoplovnu vojnu akademiju, jer se tada tako i zvala, od svog formiranja 1961. godine i trajala je dve godine. Osim razlike u trajanju, koja svakako nije beznačajna, i činjenice da je standard bio neuporedivo niži, sve ostalo opisano u ovom tekstu, mnogo me podseća na vreme i događaje koje sam sa mojom generacijom proživeo na istim i sličnim lokacijama.
Naime, svi smo mi, golobradi dečkići, došli u Mostar uglavnom vozom, u to vreme ćirom i završili na aerodromu Rodoč, odnosno Jasenica. Odatle smo baš istim putem išli u grad, obučeni u poslednji modni hit - šuškavce, pa su nas i Mostarci tako nazivali, ali smo se vozili i londonskim spratnim autobusom, koji je također vozio do Zuje i u žargonu se zvao Rodoč. I mi smo se oduševljavali Mostarom i zavoleli ga. I mi smo imali svog Tučka i Oreška, ali su se drugačije zvali. Upravo ti, prvi profesori, vaspitači i starešine su uspostavili kriterije, koje su i kasnije generacije visoko cenile. Ako se ne varam, neki od njih su i u vreme opisano u knjizi bili u Gimnaziji. Priča je napisana bogatim BHS jezikom, upotpunjena nekim drugim jezicima i divno protkana raznim anegdotama, šalama i vicevima, što joj daje na dinamici i čini je pitkom za čitanje.
Preporučio bih svima, koji su bilo kada bili u mostarskoj Vazduhoplovnoj gimnaziji i u VVA, bez obzira da li su završili ili ne, da ovaj tekst pročitaju, jer će u njemu pronaći makar delić samoga sebe.

Miloje Mika Pavlović

Za one koji neznaju,Miloje Pavlović je rođen 1948. godine u selu Donja Bukovica, opština Ljubovija, Srbija. Osnovnu školu je završio u Koprivnici, Hrvatska. Javio se 1962. godine na konkurs za Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju u Mostaru, tada “Pripremna škola VVA”, koju je završio 1964. godine. Zatim je nastavio školovanje u VVA kao pitomac 19. klase. Nakon školovanja u Zemuniku kod Zadra i u Puli, po završetku VVA, 1967. godine, unapređen je u čin potporučnika i dobio je letačko zvanje pilota. Odmah po završetku VVA postao je nastavnik letenja, a zatim komandir avijacijskog odeljenja, inspektor za letačke poslove u komandi puka, komandant eskadrile. KŠA RV i PVO završio je 1978. godine, kada je postavljen za komandanta Centra za obuku pilota inostranih oružanih snaga (COPSOS) VVA u Mostaru.

Potom odlazi na aerodrom Petrovac kod Skoplja za Komandanta 98. avijacijske brigade. Sa te dužnosti odlazi u Komandu 3. Vak u Nišu za pomoćnika komandanta korpusa za letačke poslove. Po završetku Škole operatike RV i PVO, raspoređen je u Komandu 1. korpusa RV i PVO, ubrzo postaje načelnik štaba, a potom i Komandant korpusa. Od  leta 1992. godine bio je načelnik štaba Komande RV i PVO, a od leta sledeće 1993. godine do penzionisanja 1994. godine, obavljao je dužnost  Komandanta RV i PVO.

Leteo je na dozvučnim mlaznim školskim i borbenim avionima u RV i PVO.

Sve dužnosti je uspešno obavljao i sa visokim rezultatima u obuci, rukovođenju i komandovanju. Dva puta je prevremeno unapređivan u viši čin, a više puta je pohvaljivam nagrađivan i odlikovan. Nosilac je zvanja Instruktor letenja i Zlatnog pilotskog znaka.

U čin general-majora unapređen je 1992. godine.

Sa dužnosti komandanta RV i PVO, na lični zahtev, penzionisan je u 46 godini života, početkom 1994. godine.

No da se mi vratimo samoj knjizi,njezin autor je Vojislav Eskić

 Knjiga Vojislava Eskica DOBROVOLJNO JANJICARI  II 00d4bfffdc18978d00a9f495ca9a9b37fa07b22a

Eskić (Jovana) Vojislav,

Rođen je 19.05.1967. godine u mestu Sjenica, u učiteljskoj porodici. Osnovnu školu ,,Miloš Dujić” je završio u mestu Čelinac, nedaleko od Banje Luke gde mu i danas živi otac.
Pohađao je 21. klasu VOSVŠ ,,Maršal Tito” u Mostaru u periodu od 1981. do 1985. godine. Nakon toga je redovno letačko školovanje nastavio u Vazduhoplovnoj vojnoj akademiji u Zadru, kao pripadnik njene 38. klase. Vazduhoplovnu Akademiju završava kao pilot borbenog aviona 1989. godine sa prosečnom ocenom 9.04. Tokom burnih devedesetih nastavio je karijeru pilota u garnizonu Niš, kao pilot transportnog aviona Antonov, An-26, u sastavu 677. trae.
Letačku službu završava 2000. godine nakon doživljene teške saobraćajne nesreće. Danas je u penziji, i sa suprugom Slobom i decom, ćerkom Anjom i sinom Igorom, živi u Nišu.
Ovo, njegovo prvo književno delo, koje je dopunjeno i kako sam kaže protrebljeno napisano je kao uspomena i podsećanje na jednu divnu i sretnu mladost i ispunjenje iskonskog, dečijeg sna.Pored tog dela napisao je Knjigu Treča dimenzija koja je od čitalačke publike dobro primljena.
Kad mu se ukaže prilika odleti pomalo u društvu prijatelja a najveće zadovoljstvo pored pisanja predstavlja mu ribolov,pretpostavljam da štapove uvek nosi sa sobom.

 Knjiga Vojislava Eskica DOBROVOLJNO JANJICARI  II 00d4c001cf14673369ab91dacd80bfe3587c53e8

 Knjiga Vojislava Eskica DOBROVOLJNO JANJICARI  II 00d4c00321cc091563d3762f3223e417e8840ef4


 Knjiga Vojislava Eskica DOBROVOLJNO JANJICARI  II 00d4b89f6ee6802441f2c40835c17a0e90dd9979Sadržaj

Neka vrsta predgovora .................................................................... .3
Kako je sve počelo ..................................................................... .....5
Dani odluke .................................................................................... 5
Pregledi ......................................................................................... 7
Odlazak ..........................................................................................9
Gimnazija ..................................................................................... ..12
Dolazak ..................................................................................... ....12
Prvi dan ....................................................................................... ..13
Klasa ........................................................................................... ..15
Stvarni poĉetak ............................................................................ ...17
Praznici ....................................................................................... ...19
Sport i škola ................................................................................. ...21
Grad ............................................................................................. .23
Klopa I ........................................................................................ ...25
Profesori ....................................................................................... ..27
Ekskurzije ................................................................................ ........34
Depadans... ............................................................................ .........37
Logorovanja ............................................................................ .........41
Bomba ................................................................................... .........43
Jedrenje ................................................................................... .......45
Padobranska obuka ................................................................... .........49
Letovanje ................................................................................ .........52
Selekcija .................................................................................. ........57
Vozaĉki ................................................................................... .........60
Soba 66 ..................................................................................... .......64
Arapski i sletovi ....................................................................... ...........65
Hašlame i hruštovi! Ljutunci i sladunci!................................... ..................67
Aleksa ................................................................................... ...........70
Veliki, mali ljudi... .................................................................. ..............72
Zbogom naša gimnazijo .......................................................... ..............74
Akademija ............................................................................... ..........77
Vojnici .................................................................................. ............77
Benkovac .............................................................................. ............78
CTN ili GTN ............................................................................ ............82
Centrifuga i baro-komora ......................................................... .............84
VVLKL ................................................................................. ..............88
Dante .................................................................................... ...........90
Klopa II ................................................................................ .............92
115-ti .................................................................................... ...........95
Rajlovac ................................................................................ ............96
Tehniĉka uĉionica ................................................................... .............99
Snovi ................................................................................... ............100
Laširanje .............................................................................. .............101
Sam ..................................................................................... ............104
A sad na posao ..................................................................... .............107
Akrobatsko letenje ................................................................ ..............108
Navigacijsko letenje .............................................................. ...............109
Mostar ponovo ...................................................................... ..............112
Sloboda i znanje ................................................................... ...............113
Instrumental ......................................................................... ..............116
Noć ..................................................................................... ..............119
Grupa .................................................................................. ...............120
Prave stvari ........................................................................... ..............123
Fešta, ijekavica i lovci ........................................................... ................126
Helikopteri .......................................................................... .................130
N-60 I N-62 ......................................................................... ................133
Titograd ............................................................................... ...............134
Ponovo, kao prvi put ............................................................. .................135
Problemi .............................................................................. .................141
RiĊi LuiĊi ............................................................................ ..................144
Ispitni let i kraj .................................................................... ..................148
Razlike ................................................................................. ................150
Lova ................................................................................... .................153
Neke ipak lepe stvari ............................................................. ..................157
Klopa III .............................................................................. ..................162
Piće ...................................................................................... ................166
Goso... ................................................................................. .................169
Naslov ................................................................................. ..................176
Fuga ..................................................................................... ................179
Diplomski i promocija ............................................................ .....................183
Pogovor (ili ipak umesto zakljuĉka i beleške o piscu) .............. ..........................188
Priče sa foruma... ................................................................. ....................191
Omnibus ................................................................................... ...............192
Priĉa prva, Request‟s ..................................................................................193
Priĉa druga. Ćele kula ......................................................... ........................194
Priĉa treća. Gonzales... ......................................................... ......................196
Salmonidi (...lingvististiĉka veza sa zaviĉajem) ........................ .........................198
“Olimpijski” krugovi (ili Anti-G oprema) ................................ .............................201
Ruĉnik ili klaster .................................................................... ......................205
LoĊa (...higijena, maĉke, guilty or not guilty...) .................................................209
Kesa, ili kolateral ................................................................... ......................213
BBKMD ............................................................................... .......................216
Ibrica... ................................................................................ ....................219
Ozi “Šetland” ....................................................................... ......................222
Hum .................................................................................... .....................225
Šape ili Srećni praznici, Uskrs i............................................... .........................228
Travanj, nj, nj, nj... ................................................................. ....................230
Karanfil ............................................................................... .......................233
Paška ĉipka ........................................................................... ......................236
Ulmer ili Noćno mokrenje kod dece ......................................... ..........................240
Ljaborant .............................................................................. ......................244
First blood... (ili, recimo, kako najlakše proliti pilotsku krv) .....................................247
“Ozbiljne” veze... ................................................................... .......................252
Specijalitet “Dolac Malta” ..................................................... ..........................256
ViĊi jadan, a što pucate? ......................................................... .......................259
Bravuljko .............................................................................. .......................262
Sram vas bilo! ...................................................................... ........................265
K und K (Kaiserliche und Koenigliche...ili VON u Toplici) ..........................................267
Nikad se ne zna .................................................................... ........................268
Košulja ............................................................................... .........................269
Moj osvrt – General potpukovnik Miloje Mika Pavlović ............................................ 272

Promocija Knjige održana je u Čelincu 24.11. 2016. godine

 Knjiga Vojislava Eskica DOBROVOLJNO JANJICARI  II 00d4c00558ea4e355f3427a78874c55d506a6527

Način plačanja,cena i kontakt sa autorom možete ostvariti na

http://eskicvojo.blogspot.rs/2016/12/reklamica.html?spref=fb

https://otpisani.niceboard.com

Nazad na vrh  Poruka [Strana 1 od 1]

Napiši novu temu  Odgovori na poruku

Dozvole ovog foruma:
Možete odgovarati na teme u ovom forumu