Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Niste konektovani. Konektujte se i registrujte se

VaK Vazduhoplovni korpusi JRV

Napiši novu temu  Odgovori na poruku

Ići dole  Poruka [Strana 1 od 1]

1VaK     Vazduhoplovni korpusi JRV Empty VaK Vazduhoplovni korpusi JRV Pon Maj 18, 2009 2:47 am

Berkut

Berkut
Admin
Vazduhoplovni korpus je, u pogledu pozadinskog obezbeđenja bio samostalan, jer je raspolagao komandama, jedinicama, i ustavnovama za pozadinsko obezbeđenje, kao i materijalnim rezervama. Uvođenjem u sistem organizacije RV komandi vazduhoplovnih korpusa, Komanda RV je rasterećena operativnih funkcija komandovanja vazduhoplovnim snagama na vojištu u ratu i neposrednih borbenih priprema avijacijskih divizija i pozadinske infrastrukture u miru. Sada je ona mogla da se orijentiše na izvršavanje svojih osnovnih zadataka, kao organ Vrhovne komande i komandovanje snagama RV na ratištu i stvaranje materijalnih i drugih pretpostavki za razvoj i borbenu pripremu RV u miru.

1. vazduhoplovni korpus
3. vazduhoplovni korpus
5. vazduhoplovni korpus
7. vazduhoplovni korpus


1. vazduhoplovni korpus
Komandanti

general-potpukovnik Dušan Vlaisavljević
general-potpukovnik Ljubiša Ćerguz
general-potpukovnik Stevan Roglić
general-potpukovnik Borivoje Petkov
general-major Miloš Bajčetić
general-major Marko KulićNačelnici štaba

general-major Rade Suša
general-major Ljubiša Ćerguz
general-major Dragoslav Radosavljević
general-major Stevan Roglić
general-major Bojan Savnik
general-major Borivoje Petkov
general-major Branko Gajević
general-major Zvonko Jurjević

3. vazduhoplovni korpus
Treći vazduhoplovni korpus formiran je 1949 po naredbi MNO str.pov. br. 67 od 24.7.1949. U njegov sastav ušle su 21, 32. i 37. vazduhoplovna divizija, od 1951. i 184. puk izviđačke avijacije, a od 1953. godine i 34. vazduhoplovna zona, koja je u svom sastavu imala četiri vazduhoplovne baze prvog i drugog reda.

Komandanti

general-potpukovnik Vladimir Matetić
general-potpukovnik Viktor Bubanj


Politički komesari

general-major Branko Borojević
pukovnik Ivan Dolničar


Načelnici štaba

pukovnik Matija Petrović
pukovnik Milan Tojagić
21. mešovita avijacijska divizija
Jugoslovenskog Ratnog Vazduhoplovstva
Formirana 1949. godine zajedno s 39. lovačkom avijacijskom divizijom za podršku RM, iste godine ulazi u sastav 3. vazduhoplovnog korpusa.

Komandanti

pukovnik August Canjko
pukovnik Blažo Kovačević
pukovnik Milenko Lipovščak
pukovnik Radoje Ljubičić
39. lovačka avijacijska divizija
Jugoslovenskog Ratnog Vazduhoplovstva
Formirana 1949. godine zajedno s 21. mešovitom avijacijskom divizijom za podršku RM, a 1953 ulazi u sastav 7. vazduhoplovnog korpusa.

Komandanti

pukovnik Petar Radević
pukovnik Nikola Lekić
pukovnik Ilija ZelenikaPolitički komesari

pukovnik Krsto Bosanac
pukovnik Radoje Ljubičić
pukovnik Aco BabićPolitički komesari

pukovnik Vukota Radović
pukovnik Pero Žarković
32. bombarderska avijacijska divizija
Jugoslovenskog Ratnog Vazduhoplovstva
Komandanti

pukovnik Savo Poljanac
potpukovnik August Canjko
general-major Radoslav Jović
pukovnik Milan Tojagić
pukovnik Stanislav PerhavecPolitički komesari

pukovnik Ljubiša Ćurguz
pukovnik Ivan Dolničar
pukovnik Novak Matijašević
37. jurišna avijacijska divizija
Jugoslovenskog Ratnog Vazduhoplovstva
Komandanti

pukovnik Viktor Bubanj
pukovnik Vladimir Bakarić
major Zlatko Predavec*
pukovnik Milan Simović
pukovnik Svetozar RadojevićVladimir Matetić
( 1911 - )
Životopis
Rođen je 22. lipnja 1911. u Opatiji.

Poslije rata završio je VVA JNA.

Čin
kapetan VVKJ


general pukovnik JNA
Odlikovanja

ORZ
OPZ sa zlatnim vijencem
OZN sa zlatnim mačevima
Dužnosti
operativni časnik Primorsko-goranskog NOP odreda
načelnik štaba Pete operativne zone
zapovjednik 14. primorsko-goranske brigade
član OK KPH za Hrvatsko primorje i ObK za Zagrebačku oblast
član ZAVONH-a
zapovjednik Druge operativne zone
zapovjednik 10. korpusa
načelnik VVA

Viktor Bubanj
( 1918 - 1972 )

Biografija
Viktor Bubanj rođen je 3. 12. 1918 u Fužinama, mjestu 20 km zapadno od Delnica. Otac Franjo rođen je 1871. u Fužinama, a majka Darinka 1877. u Ljubašini kraj Gomirja. Viktor je bio najmlađi od sedmero djece Andrije, Marijana, Margarete, Darinke, Ivanke i Marije.

U siječnju 1939. postaje član Komunističke partije Jugoslavije u partijskoj ćeliji u Crikvenici, kojom je rukovodio Ivan Brozičević.

1939. regrutiran je u Školu rezervnih vazduhoplovnih oficira, u koju je upućen 15. 2 .1940. Nalazio se na obuci u Pančevu, a zatim jedan mjesec na letenju u Nišu. U Fužine se vratio 15. 2. 1941.

Uključuje se u pripreme za ustanak. U ožujku 1944. po naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ predaj dužnost komandanta brigade Milanu Rustanbergu. U travnju kreće u Italiju krajem maja odlazi u Afriku i konačno u srpnju stiže na školovnje u Krasnodor u SSSR-u, gdje ostaje do rujna 1945.

Od 1. listopada do 16. prosinca 1944, Bubanj se obučavao na školskom avionu i imao 141 let. Na praktičnoj obuci od 16. prosinca 1944. do 30. svibnja 1945. godine obučavao se na vojnim borbenim avionima. Imao je sveukupno 127 poletanja s ukupno 28 sati leta.

Krajem 1945. oženio se Marom Car iz Crikvenice, prvu kćer Dunju dobiva 1946 u Zagrebu, kći Dubravku 1948. u Beogradu i sina Gorana 1956. u Zagrebu.

Viktor Bubanj je umro u nedjelju 15. listopada 1972. godine u 10,30h na Vojnomedicinskoj akademiji, od srčanog udara.

Čin
1943 - major NOVJ
1944 – potpukovnik NOVJ
1946 – pukovnik JA
1949 – general-major JNA
1955 – general-potpukovnik JNA
1965 – general-pukovnik
Odlikovanja
Orden narodnog heroja
Orden ratne zastave sa lentom
Orden zasluge za narod sa zlatnom zvijezdom
Orden bratstva i jedinstva sa zlatim vijencem
Orden narodne armije sa lovorovim vijencem
Orden za vojne zasluge sa velikom zvijezdom (dva puta)
Orden partizanske zvijezde sa srebrnim vijencem
Orden narodne armije sa zlatnom zvijezdom
Orden za hrabrost

Najviše vojno odlikovanje NR Poljske
Visoko talijansko odlikovanje Garibaldijeva zvijezda
Visoko etiopsko odlikovanje
Odlikovanje ČSSR
Visoko francusko odlikovanje Legija časti
Dužnosti
1941- starješina udarne diverzantske grupe
U štabu I. primorsko-goranskog odreda zadužen za političko-obavještajni rad
Svibanj 1942 – komandant I. primorsko-goranskog odreda
12. listopada 1942 – komandant 6. primorsko-goranske brigade
Siječanj 1943 – zamjenik političkog komesar V. operativne zone
17. ožujka 1943 do ožujka 1944 – komandant 14. primorsko-goranske udarne brigade
rujan 1945 - komandant vazduhoplovne divizije
1947 – načelnik štaba Komanda Jugoslavenskog ratnog vazduhoplovstva
5. 7. 1950 – odlazi na Višu vojnu akademiju JNA – školu operatike
do 20. 5. 1954 - načelnik štaba Komanda Jugoslavenskog ratnog vazduhoplovstva
20. 5. 1954 – komandant 3. avio-korpusa
26. 10. 1959 – načelnk vazduhoplovne štabne uprave
5. 9. 1962 – zamjenik komandanta Jugoslavenskog ratnog vazduhoplovstva
19. 5. 1964 – komandant JRV i PVO
5. 1. 1970 - Načelnik generalštaba Jugoslavenske narodne armije
Umro
15. listopada 1972 3. vazduhoplovni korpus
Treći vazduhoplovni korpus formiran je 1949 po naredbi MNO str.pov. br. 67 od 24.7.1949. U njegov sastav ušle su 21, 32. i 37. vazduhoplovna divizija, od 1951. i 184. puk izviđačke avijacije, a od 1953. godine i 34. vazduhoplovna zona, koja je u svom sastavu imala četiri vazduhoplovne baze prvog i drugog reda.

Komandanti

general-potpukovnik Vladimir Matetić
general-potpukovnik Viktor Bubanj


Politički komesari

general-major Branko Borojević
pukovnik Ivan Dolničar


Načelnici štaba

pukovnik Matija Petrović
pukovnik Milan Tojagić


5. vazduhoplovni korpus
Komandanti

general-potpukovnik Viktor Bubanj
general-potpukovnik Enver Ćemalović
general-potpukovnik Radoje Ljubičić
general-potpukovnik Slobodan Alagić
general-major Anton Tus
general-major Čedomir Kovačević
general-major Nikola Benić
general-major Zvonko Jurjević


Načelnici štaba

pukovnik Miša Gavrilović
general-major Ante Sardelić
pukovnik Slobodan Alagić
pukovnik Alfons Peko
general-major Čedo Kovačević
general-major Nikola Maravić
pukovnik Đorđe Zvicer

7. vazduhoplovni korpus
Sedmi vazduhoplovni korpus formiran je 1953 po naredbi VKOS pov. br. 280 od 13.2.1953. U njegov sastav ušle su 29, 39. i 44. avijacijska divizija, 103. puk izviđačke avijacije i 48. vazduhoplovna zona, koja je u svom sastavu imala pet vazduhoplovnih baza prvog i drugog reda.

Komandant

general-potpukovnik Božo LazarevićPolitički komesar

pukovnik Nenad DrakulićNačelnici štaba

pukovnik Ljubomir Popadić
pukovnik Vladimir Bakarić[b]

Nazad na vrh  Poruka [Strana 1 od 1]

Napiši novu temu  Odgovori na poruku

Dozvole ovog foruma:
Možete odgovarati na teme u ovom forumu