Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Niste konektovani. Konektujte se i registrujte se

Knjiga Vazduhoplovne snage bivših republika SFRJ 1992-2015

Ići dole  Poruka [Strana 1 od 1]

cyber fulkrum

cyber fulkrum
Admin
Knjiga Vazduhoplovne snage bivših republika SFRJ 1992-2015 00d1236f8c1de7cc6e01771cd4c6421553de1894"Vazduhoplovne snage bivših republika SFRJ 1992-2015"Autori: Danko Borojević, Dragi Ivić i Željko Ubović
format: A5
broj stranica: 344
fotografije: 184 c/b
izdavač/štampa: D.O.O. "Štampa" Ruma
urednik: doc. dr Žarko Ćulibrk
recenzenti: Branko Bilbija i mr Zlatomir Grujić
tiraž: 200 komada

Knjiga Vazduhoplovne snage bivših republika SFRJ 1992-2015 00d12370a8a654b35baec53eb22ec2abd487c427

Knjiga Vazduhoplovne snage bivših republika SFRJ 1992-2015 00d1237182f917e51398b3438351b97a36b770a0

Knjiga Vazduhoplovne snage bivših republika SFRJ 1992-2015 00d1237260813e30777e72763e40473db2603f72

ISBN 978-86-86031-23-5

Cena za Srbiju: 1.000,00 dinara

d.borojevicsvik@gmail.com

RECENZIJA BRANKO BILBIJA

VAZD. SNAGE BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ 1992-2015


Kaze se da lstoriju pisu pobednici, ko jos o porazenima, bili onl u pravu ili ne, vodi računa? Istoričari, sa istorijske distance, zatim, uz pomoć dokumenata, dnevnika, predanja, poruka, priča i sl... sklapaju svoju sliku o onome Sta se desilo. Tako istorija, kao nauka, koliko god da je korisna, moZe, a to nije redak slučaj, da nas odvede u pogreSnom pravcu. Objektivnost je česta Zrtva pobednika i istorije. Zapitajmo se ko su i Sta su radili takozvane velike vojskovođe, stratezi i taktičari (Napoleon i sl...), u ime čega i kako su završavali, kako se „zapad“ obogatio nasiljem i pljačkom, promovišući svoj „poredak“!
Svaki rat se, ipak, završava nekom vrstom pregovora i dogovora. Ako je tako, a jeste, zašto ratovati, svaki dogovor, AKO SE ŽELI, moguć je!
Autori ove knjige nisu istoričari, ali su se sa punim elanom i hrabro, dok se „prašina još nije ni slegla“, uhvatili u koštac sa ozbiljnom tematikom, prepunom događaja i podataka, pogotovo sto je mnogo učesnika i svedoka u opisanim događajima u zivotu. Tim pre, njihov izazov i odgovornost su veći. Već sada vidim da će se neki istoričari u dogledno vreme pozivati na ovu knjigu i njene autore.
Svakako su u pravu oni koji kaZu da knjiga piše knjigu. Što ih je više (knjiga), bliZe smo istini! Zato je ova knjiga dobar izazov za poznavaoce navedenih činjenica i događaja i za njihove direktne učesnike. Pobudiće njihova sećanja, slaganja i neslaganja, potvrde i osporavanja.

Raspad SFRJ se nije dogodio, SFRJ je razbijena-razorena uticajem (političkim, ekonomskim, vojnim i drugim) pre svega spolja, potpomognuto i iznutra (peta kolona). Osnovna ideja je bila da se ovlada jugoistokom Evrope- Balkanom, koristeći slabu tačku, višenacionalnost u SFRJ. Po staroj logici, „podeli (zavadi) pa vladaj“. Protektorati! Ne mogu tamo neka plemena na Balkanu da imaju svoju državu (Srbi), „ostavimo ih na milost i nemilost Turcima“, kako su još 1848 g. pisali Karl Marks i Fridrih Engels.
Nadmena Evropa za Srbe, koji su je branili od Turaka (Vojna krajina ), svrstavajući nas na Bliski istok i Orijent, nije ili nije htela da zna, sve do podizanja Prvog srpskog ustanka. O tome govore i izveštaji njihovih izviđača, špijuna, doušnika, kojima je Evropa bila oduševljena, pa i pored toga opšti stav se baš i nije u mnogome promenio ni danas.
Kako stvari stoje, ratovalo se i ubijalo vekovima, na ovim prostorima, a u toku i krajem prošlog veka posebno, ne zarad svog, već tuđeg interesa, ali izgleda da još sve nije završeno!!????
Takođe, nije se dogodilo ni BOMBARDOVANJE Srbije, kao sto nam je to neko nametnuo kao termin. Bombarduje se ili raketira, granatira....neki objekat. Naša država je bespotrebno, neopravdano, inscenirano i besomučno,
1999.g bila napadnuta (izvršena agresija) iz vazdušnokosmičkog prostora, sa kopna i mora, svim raspoloživim sredstvima koje je NATO imao. Bio je to RAT u klasičnom smislu! Pored upotrebe vojne sile, na sceni je bio politicki, medijski, ekonomski RAT, kako su svi mediji na zapadu to neprekidno nazivali, pratili i o RAT-u informisali svoju „javnost“, i u tome uživali!!???
Na njihovu moralnu nesreću, napali su vekovnog saveznika, po ko zna koji put!?
MOŽE LI IM SE TO ZABORAVITI???
Autori su uspeli! Odvažno i nepokolebljivo, ostavili su
vredno svedočanstvo o određenom vremenu i događajima.
Kako reče, srpski veliki pesnik Njegoš „ ko će bolje, široko mu polje“
HVALA IM!!!
BRANKO BILBIJA
vazd. gen. u penziji
opitni pilot

mr Zlаtomir Grujić,
pukovnik u penziji


Monogrаfija „Vаzduhoplovne snаge bivših republikа SFRJ 1992-2015“.

RECENZIJA

a. Opšta ocena dela:


Monografija trojice autora: Danko Borojević, Dragi  Ivić i Željko Ubović, sa naslovom „Vazduhoplovne snage bivših republika SFRJ 1992-2015“, prvo je delo takvog karaktera i sadržaja sa kojim se susrećemo dve decenije
po završetku krvavog ĉina jugoslovenske drame s kraja 20. veka.
Autori su postavili vrlo primamljiv cilj: da objedine i pruţe ĉitaocima u jednoj knjizi veliki broj ĉinjenica,podataka, objašenjenja i ilustracija o teškoj, ali i veoma interesantnoj temi. Naime, od poĉetka raspada SFRJ
1991. godine, građanskog rata na njenom tlu i događaja zakljuĉno sa NATO agresijom na SRJ 1999. godine,vazduhoplovne snage, odnosno RV i PVO bilo je sve vreme u žiži interesovanja. Vazduhoplovstvo je, na razliĉite naĉine, prevashodno koristio strani faktor koji je podsticao, podržavao ili direktno dejstvovao na razbijanju jugoslovenske države i njene vojske. Takođe, vazduhoplovne snage bile su važan ĉinilac dejstava unutrašnjih sukobljenih snaga na jugoslovenskom ratištu.
Takav cilj autora je ostvaren i to na veoma dobar naĉin.Tekst je distribuiran u deset celina raliĉitog obima.Celine ili poglavlja, pisane su u razliĉitom obimu, i na razliĉit naĉin – u većini preovladava nabrajanje ĉinjenica,negde je opisivanje, a u pojedinim delovima naracija.Težište je na vazduhoplovstvu Hrvatske, Srbije i Republike Srpske. To je i logiĉno s obzirom na ĉinjenicu da su ta tri vazduhoplovstva sudelovala u ratu, svako na svoj naĉin, a zadnja dva su sa najviše borbenog iskustva u sukobu sa NATO snagama. Metodološki pristup usaglašen je sa temom, projektovanom strukturom i ciljem knjige. Predmet istraživanja autori su jasno odredili sadržajno navazduhoplovne snage bivši republika, a vremenski na period 1992.-2015. godina. Rezultati istraživanja prezentovani u knjizi vrlo su interesantni i plene pažnju, koju autori drže od poĉetka do kraja, neprekidnim predstavljanjem ĉinjenica, nabrajanjem podataka i adekvatnim objašnjenjima i ilustracija. Treba istaći da su,kao retko u kojoj knjizi, potpisi ispod slika vrlo precizni i obuhvatni, tako da daju potpunu informaciju i uklapaju se u osnovni tekst ĉineći sa njim celinu.

Knjiga je pisana jednostavno i razumljivo, bez suvišnih komentara i preterane deskripcije. Autori su upotrebili veliki broj skraćenica, koje se, uz adekvatna objašnjenja, uklapaju u tekst i ĉine ga interesantnim.Razlog je verovatni njihov karakter, jer se radi o vazduhoplovnim skraćenicama koje se masovno koriste u vazduhoplovnoj terminologiji i publicistici. Nedoumice oko skraćenica mogu se pojaviti kod ĉitalaca koji su
nedovljno upućeni u vazduhoplovnu literaturu.

U knjizi je data hronologija vojnog vazduhoplovstva i PVO SFRJ i njenih naslednica – SRJ, DZ SCG, Srbija,kao i ostalih bivših republika države koja se raspala, njihov razvoj, sastav, naoružanje i najznaĉajnije borbene operacije.

b.Posebna zapažanja:

Ne može se prihvatiti teza da se raspadom SFRJ raspalo i RV i PVO. Autori su, verovatno, pošli logikom: raspala se SFRJ, raspao se sistem odbrane, OS, JNA, pa iRV i PVO. To nije taĉno. RV i PVO se nije raspalo. RV i
PVO je u kljuĉnom periodu raspada SFRJ 1991-1992.godina ostalo jedinstveno: 1. Ko RV i PVO bio je u Beogradu, 3. Ko RV i PVO u Nišu i 5. Ko RV i PVO uZagrebu, kasnije dislociran u Bihać, a potom je trebalo da
se pozicionira u Sarajevu, gde je bila VVA i vojne škole idruge ustanove. Izvlaĉenjem snaga iz BiH, nakon formiranja SRJ, RV i PVO je bilo jedinstveno s tim što je 5. Ko RV i PVO ugašen, a potom je u junu 1992. godine
reorganizovano kada su formirani Vazduhoplovni korpus i Korpus PVO. Dalji razvoj je RV i PVO SRJ prikazan je korektno. Prema tome, stav o raspadu RV i PVO nije prihvatljiv, može se govoriti o njegovoj reorganizaciji ili
transformaciji.
Hrvatsko vazduhoplovstvo je nastalo od prebega iz RV i PVO i mobilizacije civilnih vazduhoplovnih potencijala, putem koji je trasirao general Anton Tus, do odlaska u penziju juna 1991. godine komandant RV i
PVO. Za njim su pošli pripremani kadrovi pojedinaĉno ili u manjim grupama. Ni jedna znaĉajnija operativna jedinica RV i PVO (sem jednog bataljona za ED) nije prešla u hrvatsko niti u bilo koje drugo vazduhoplovstvo
secesionista. Hrvatsko vazduhoplovstvo imalo je veliku i neskrivenu inostranu pomoć u svakom pogledu.
Vazduhoplovstvo i PVO Republike Srpske je nastalo iz određenih jedinica RV i PVO kao logiĉan nastavak strategije odbrane srpskih nacionalnih interesa, i jedinstvene države, koju su secesionisti uz pomoć
zapadnih mentora nemilosrdno napadali s ciljem Zbog takvog svog karaktera i junaĉke borbe protiv agresora, i iz BiH i Hrvatske, i iz NATO, V i PVO RS je posle grandioznih uspeha u odbrani RS (ne sme se zaboraviti da je oborilo najmanje tri vrhunska aviona NATO), nestalo. Na sliĉan naĉin je nastalo i Vazduhoplovstvo Republike Srpske Krajine i nestalo u„Oluji“

Sabrani podaci i ĉinjenice, uz letimiĉnu analizu,pokazuju da je razbijanje SFRJ bila planska i organizovana delatnost snaga koje su imale mandant podržan od kreatora nove geopolitike u ovom delu Evrope, i da je vojska (JNA), a time i RV i PVO bilo na težištu udara. RV i PVO je saĉuvalo vitalnost, organizacionu celovitost i operativnu sposobnost, i pokazalo svoj kvalitet u sudaru sa NATO agresijom, i u RS 1995. godine i u Srbiji (i CG) 1999. godine. Na
tradiciji RV i PVO ţivi njegov najbolji deo u RV i PVO Srbije.

Ipak nema više RV i PVO koje je bilo snažno, dobroorganizovano i efikasno vazduhoplovstvo sposobno da izdrži decenijske udare. Danas se vidi koliko je RV i PVO bilo znaĉajna vazduhoplovna sila sa celokupnom struktorom – organizacija i formacija, školstvo, NIR, vazduhoplovna industrija, itd. Danas se ni jedno vazduhoplovstvo bivših republika, sada suverenih država,
ne moţe ni izdaleka porediti sa RV i PVO SFRJ. To se,pre svega vidi u sposobnosti tih vazduhoplovstava za kontrolu i odbranu svog vazdušnog prostora. Doduše, skoro sve države, sem Srbije, pretenduju ĉlanstvu u
NATO, a neke su već i u NATO (Slovenija, Hrvatska). U svakoj od država ostalo je nešto zajedniĉko, pre svega, u kadrovima koji su obrazovani na istoj vazduhoplovnostruĉnoj potki, to može biti dobra osnova za struĉnu saradnju, ali nikako i za vaspostavljanje nekog novog oblika povezivanja.

c. Zakljuĉak

Ideja da se napiše knjiga o vazduhoplovstvima bivših republika SFRJ, sada suverenih država, je izuzetno korisna. U predmetnoj knjizi ona je veoma dobro materijalizovana. Dobili smo dragocen pisani izvor, jer knjiga obiluje podacima i struĉno prezentovanim ĉinjenicama, te je odliĉan podsetnik za svakoga ko se bavi skorijom istorijom vojnog vazduhoplovstva i PVO na ovim prostorima.
Monografija „Vazduhoplovne snage bivših republika SFRJ 1992-2015“ napisana je na oko 400 strana, sa 184 ilustracije (slike). Ima sve potrebne elemente i zadovoljava kriterijume pisanog dela u pogledu cilja,strukture, sadržaja, metoda, jezika i stila, ĉitljivosti i ilustrovanosti. Knjiga ispunjava kriterijume pisanog rada koji se može štampati za javno korišćenje, te, pozitivno ocenjujući njen sadržaj i kvalitet, preporuĉujem da se publikuje.

https://otpisani.niceboard.com

cyber fulkrum

cyber fulkrum
Admin
Knjiga Vazduhoplovne snage bivših republika SFRJ 1992-2015 14206073_1011075045676916_5820503931818616218_o

U organizaciji

Udruženja penzionisanih vojnih letača i padobranaca Srbije - UPVLPS (УПВЛПС - Удружење пензионисаних војних летача и падобранаца Србије)

Dana 7, septembra 2016. godine u Velikoj sali Doma vazduhoplovstva u Zemunu s početkom u 17 časova, održaće se promocija knjige:

Vazduhoplovne snage bivših republika SFRJ 1992-2015.

Govore:

recenzenti: penzionisani general, opitni pilot Branko Bilbija i penzionisani pukovnik avijacije mr Zlatomir Grujić.
ispred autora: Danko Borojević.

Svi koji su zainteresovani, dobro su došli.

https://otpisani.niceboard.com

Nazad na vrh  Poruka [Strana 1 od 1]

Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu